Teknow Systems

Teknow Systems

Teknow Systems gebruikt depolymerisatie, pyrolyse waarbij kunststoffen worden verbrand en de reststromen weer worden gebruikt….