Circ biodigester

Circ biodigester

Circ’s BioDigester vergist organisch afval in energie en hoogwaardige plantvoeding. Zie het als een persoonlijke…

CharcoTec bbq-briketten

CharcoTec bbq-briketten

CharcoTec gebruikt langzame pyrolyse waarmee biomassa wordt verkoold. Met deze installatie is op een vrij…

Teknow Systems

Teknow Systems

Teknow Systems gebruikt depolymerisatie, pyrolyse waarbij kunststoffen worden verbrand en de reststromen weer worden gebruikt….

Nettenergy

Nettenergy

Nettenergy heeft een mobiele installatie voor de verwerking van uiteenlopende houtige biomassastromen. Een kansrijke waardeketen…

Caroda Polymer Recovery

Caroda Polymer Recovery

Daly Plastics recyclet met Caroda Polymer Recovery kunststof folies tot granulaat. Voor het sorteren gebruiken…

Waste4Me

Waste4Me

Waste4Me richt zich op kunststof-mengstromen met een hoge calorische waarde. Die nemen in standaard verbrandingsovens…

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.