CharcoTec gebruikt langzame pyrolyse waarmee biomassa wordt verkoold. Met deze installatie is op een vrij eenvoudige manier een mooie kwaliteit vaste brandstof (kool) te maken uit laagwaardige biomassa-reststromen, zoals gras.

Oorspronkelijk was de installatie ontworpen voor ontwikkelingslanden, maar inmiddels draait er in Groningen een pilot, waarbij 10 ton uit bermgras gemaakte duurzame barbecue-briketten (graskool) worden geproduceerd die kunnen concurreren met gewone houtskool.

Delphy ziet in de graskool een mogelijke bodemverbeteraar en onderzoekt ook alternatief het product als hernieuwbare vervanger van turf in potgrond te gaan gebruiken. Pokon heeft de marktintroductie van de groene graskool op zich genomen als alternatief voor de met fossiele brandstoffen geïmporteerde houtskool uit landen als Polen, Baltische Staten of soms zelfs nog van op nog grotere afstand van Nederland gelegen delen van de wereld.

Bermgras is een van de soorten biomassa die in Nederland voldoende beschikbaar is. CharcoTec ontwikkelde een innovatief, efficiënt en schoon proces om hieruit houtskool te maken. Dit zorgt voor een verlaging van de CO2-uitstoot, ten opzichte van geïmporteerd houtskool. In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 50.000 ton houtskool voor de barbecue gebruikt, wat voornamelijk geïmporteerd wordt uit Oost-Europa en geproduceerd is uit niet gecertificeerd hout.

Klantbeleving

Joep van Doorn, directeur van CharcoTec: ‘We starten met deze pilot om onder andere onderzoek te doen naar de klantbeleving. Ook geeft de pilot ons de mogelijkheid inzicht te krijgen in de diverse processtappen die nodig zijn om de graskool te maken. De geproduceerde graskoolbriketten worden door Pokon Naturado in tuincentra verkocht in zakken van drie kilo onder de naam ‘MySeasons’. Voor de lokale markt wordt zo uit lokaal beschikbare biomassa aan de vraag naar BBQ-kool voldaan.’

Als de pilot succesvol is, dan gaat Graskool een commerciële fabriek bouwen in Groningen, met een capaciteit van 200 ton graskool per jaar. Dat levert naar verwachting vijf banen op mbo-niveau op. De provincie draagt 50.000 euro subsidie bij vanuit de subsidieregeling Innovatief en Duurzaam MKB Groningen 2.

Ingezonden door

Gerelateerd