Nettenergy heeft een mobiele installatie voor de verwerking van uiteenlopende houtige biomassastromen.

Een kansrijke waardeketen wordt gevormd door het concept van Nettenergy van Rob Vasbinder. Ze rijden gemakkelijk van de ene plek naar de andere, om bij tuinders of fruittelers op locatie reststromen zoals snoeiafval te verwerken. Dat wordt in de machine omgezet naar een olie-achtig product, geschikt als brandstof en/of als grondstof voor chemicaliën, houtazijn en biochar . De houtazijn is een mild, milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar alternatief voor synthetische pesticiden en de biochar is een bodemverbeteraar. Beide toepassingen worden door partner Delphy verder onderzocht. In samenwerking met het Biopolymeer Applicatie Centrum van Avans wordt de toepassing van biochar in bioplastic onderzocht. Biochar, mits toegepast in de grond, is een veelbelovende CO2-negatieve oplossing; 1 kg biochar is equivalent aan 3 kg CO2 opslag.

Rob Vasbinder van Nettenergy laat de werking van de mobiele pyroflash installatie zien. Deze mobiele installatie zet houtachtige biomassa om in biochar, houtazijn, gas en olie. Het gas wordt gebruikt om groene energie op te wekken.

Ingezonden door

Gerelateerd