Pyrolyseproeftuin Moerdijk

Publicatie: 9 jun 2019 | Update: 28 apr 2023
Status: Research

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

In Moerdijk zijn ze ervan overtuigd dat pyrolyse voor recycling de toekomst heeft. Pyrolyse is een proces waarbij koolstofhoudend materiaal wordt ontleed door het te verhitten tot hoge temperaturen (200 – 900 °C) zonder dat er zuurstof bij kan komen.

In het project Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland onderzoeken diverse partijen – bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en lokale overheden – hoe zij reststromen met de pyrolysetechnologie om kunnen zetten in waardevolle producten. Deze technologie is bij uitstek geschikt om uiteenlopende rest- en afvalstromen, van biomassa tot ‘moeilijke’ fossiele plastics te verwerken tot olie, gas en koolstof. Uit onderzoek van Avans Hogeschool blijkt dat met pyrolysetechniek een enorme CO2 besparing gerealiseerd kan worden. Daarom liggen er grote (commerciële) kansen en de volgende bedrijven spelen hierop in.

Teknow Systems BV van Laurens Trebes bijvoorbeeld, heeft in de Pyrolyseproeftuin een pilot opstelling met een proces dat is gericht end-of-life plasticstromen afkomstig uit o.a. sorteerlijnen van zowel huishoudelijk als bedrijfsafval. Een tweede kansrijke waardeketen wordt gevormd door het concept van Nettenergy van Rob Vasbinder. Nettenergy. Het gaat daarbij om een mobiele installatie voor de verwerking van uiteenlopende houtige biomassastromen. Waste4Me van Onno Meijerink en Vincent Toepoel richt zich vooral op kunststof-mengstromen met een hoge calorische waarde. Die nemen in standaard verbrandingsovens te veel capaciteit in beslag. Waste4Me kan deze afvalstromen wel de baas. CharcoTec van Joep van Doorn en Jacques Poldervaart heeft een geheel ander proces, gebaseerd op langzame pyrolyse, waarmee biomassa wordt verkoold. ‘Met deze installatie is op een vrij eenvoudige manier een mooie kwaliteit vaste brandstof (kool) te maken uit laagwaardige biomassa-reststromen, zoals gras.’ Graskool briketten die wordt gemaakt, die kan concurreren met ‘gewone’ houtskool.

De deelnemers van de proeftuin onderzoeken de komende vier jaar circa 30 waardeketens die zijn gebaseerd op verschillende grondstoffen. Eindgebruikers zullen de eindproducten die hier uitkomen, analyseren en testen. Het uiteindelijke doel is om commerciële pyrolyse-installaties en commercieel succesvolle eindproducten op de markt te brengen. Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincie Noord-Brabant in het kader van OPZuid. Het biedt men ruimte om te experimenteren en te werken aan opschaling. Moerdijk biedt daarnaast ook vele mogelijkheden om door te groeien naar commerciële schaal. De Wild: Je ziet dat er allerlei vragen komen uit de markt, zoals: ik heb niet feedstock A, maar B, werkt dat ook? Dat wil je natuurlijk uitproberen en liefst weer in grotere hoeveelheid. Aan de andere kant heb je afnemers die je vragen om te demonstreren dat je installatie 1.000 uur non-stop goede kwaliteit kan maken, wat in de markt wordt gezien als een criterium voor de betrouwbaarheid. Dat kan hier prima.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!