DBFMO composteringsinrichtingen

Publicatie: 10 nov 2020 | Update: 1 jun 2023

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

GMB BioEnergie verwerkt het natte slib van zuiveringsinstallaties en organisch slib van bedrijven. Reststromen die bewijzen dat afval niet meer bestaat. Samen met GMB BioEnergie ontwerpen, bouwen, financieren, beheren en exploiteren ze composteringsinrichtingen. Ruim 20 jaar ervaring met tunnelcompostering heeft een schat aan expertise opgeleverd waarmee andere opdrachtgevers hun voordeel doen. Expertise met betrekking tot het complete verwerkingsproces: ontwatering, vergisting, compostering, luchtbehandeling, nutriëntenterugwinning en energieopwekking.

In de composteringstunnels van GMB BioEnergie te Tiel en Zutphen veranderen reststromen – al dan niet na vergisting – in biogranulaat. Bij het proces komt bovendien energie vrij: gas, elektriciteit, warmte en CO2. Steeds meer opdrachtgevers benutten onze expertise, niet alleen bij het ontwerp en de bouw, maar ook bij de exploitatie en het onderhoud.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!