De vuilniswagen delen in Gouda

Publicatie: 6 feb 2020 | Update: 7 mei 2023

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

In Nederland zijn diverse initiatieven opgestart om bedrijfsafval in containers van verschillende partijen met een gedeeld inzamelvoertuig op te halen. Zo kunnen negatieve effecten (zoals meerdere afvalinzamelaars, met alle kosten en overlast van.

In Gouda heeft Stichting Gouda Schoon dat initiatief genomen ‒ en met succes. Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&W hebben het zelfs aangemerkt als een van de ‘Best Practices’ in het kader van Zero Emissie 2025. Het aantal vervoerbewegingen is met 50% afgenomen en de efficiency met 16% toegenomen.

Bij dit initiatief zamelt de horeca het afval in witte zakken in. Het inzamelen vindt zes dagen per week plaats. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een kleine elektrische vrachtauto. Het afval wordt naar een centraal punt gebracht waar een perscontainer staat. Als de perscontainer vol is, dan wordt deze geleegd en naar een sorteercentrum gebracht. Niet alleen de horeca kan meedoen, maar ook andere organisaties (zoals de St. Janskerk). De vrachtauto is aangeschaft door de Stichting Gouda Schoon, die ook de chauffeur inhuurt van het bedrijf Promen, dat werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Afvalbedrijf Beelen zorgt voor transport en verwerking na de inzameling.

Het initiatief is gestart op 14 mei 2018 met het inzamelen van de witte zakken. Later in het jaar heeft men ook de PMD-zakken en oud-papier apart meegenomen.

Resultaten

Door dit initiatief is het aantal kliko’s en containers in het drukke winkelgebied afgenomen. Doordat ondernemers moeten betalen voor het restafval in de witte zakken en niet voor het gescheiden ingezamelde papier en karton en PMD, wordt het gescheiden inzamelen gestimuleerd. Momenteel doen ongeveer 16 horecabedrijven mee en ook al enkele winkeliers.

Het onderdeel zwerfafval staat op zich los van het horeca-project. De kosten hiervan worden betaald vanuit een bijdrage van het gemeentelijke zwerfafvalfonds. Het horecaproject wordt gefinancierd vanuit de bijdragen van de deelnemers. Daarnaast is men bezig met afspraken over andere deelstromen, zoals koffiedik. Voor het slagen van dit initiatief waren volgens Stichting Gouda Schoon de volgende elementen belangrijk:

• Het initiatief wordt gedragen door de ondernemers, omdat men het gemak ziet van de oplossing en tevens het financiële voordeel;
• Handhaving door de gemeente is van groot belang (dat de containers niet continu buiten mogen staan);
• Het vergaren van kennis over efficiënt scheiden bij de trekkers van het project is belangrijk om te zoeken naar de – voor de betreffende situatie – meest doelmatige oplossing;
• Het netwerk van de bestuursleden van de Stichting Gouda Schoon bij ondernemers en bij de gemeente is van groot belang geweest om alles geregeld te krijgen.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!