DOPS Recycling Technologies haalt metalen en mineralen uit afval

Publicatie: 22 jun 2023 | Update: 22 jun 2023

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

In Nederland wordt jaarlijks ruim acht miljoen ton afval verbrand. Hier komt ongeveer acht miljoen ton CO2 vrij en gaan waardevolle stoffen zoals metalen en mineralen verloren. Het is daarom noodzakelijk dat ze nieuwe oplossingen vinden voor het verwerken van ons afval. De nieuwe Direct Carbon Immobilization (DCI™) scheidings-technologie van DOPS Recycling Technologies is een kansrijke oplossing die primaire grondstoffen kan herwinnen zónder een noemenswaardige hoeveelheid CO2 uit te stoten. Om deze technologie op industrieel relevante schaal te valideren hebben het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE), DOPS en Investa de handen ineengeslagen.

Na een succesvolle aanvraag heeft DOPS Recycling Technologies met een voucher vanuit het innovatieprogramma Energie & Klimaat in juni 2022 haar innovatieve thermochemische conversietechnologie Direct Carbon Immobilization (DCI™) samen met haar consortiumpartners Gouda Refractories en TU Delft omgezet in een concreet laboratorium schaal reactor (LSR). Deze reactor zorgt ervoor dat alle stappen van het DCI™ proces in één installatie getest kunnen worden.

Het Fieldlab Industrial Electrification heeft DOPS ondersteund met de subsidieaanvraag en is betrokken als projectbegeleider. Refractories en TU Delft hebben hun specialistische kennis ingebracht in de ontwikkeling van de LSR. Vanaf de oplevering begin maart 2023 zijn met de LSR diverse TRL 5 testen gedaan. De LSR is gevestigd in het Fieldlab van InVesta te Alkmaar, een industriële testomgeving en expertisecentrum voor vergassings-technologieën op het gebied van thermochemische conversie van biogene afvalstromen maar ook plastics. Dit project is mede ondersteund door het Innovatiefonds Noord-Holland met haar Proof of Concept innovatielening.

De eerste resultaten

Gedurende de testen (TRL-5 niveau) zijn er inmiddels ruw syngas (H2, CO en impurities) en vast koolstof geproduceerd op basis van biogene feedstock, zonder de directe emissie van CO2. Het ruwe syngas wordt nu nog gefakkeld maar de verwachting is dat het met huidig beschikbare technieken opgewaardeerd kan worden naar schoon syngas en op specificatie voor de toekomstige afnemers. Hiermee komt het project dat juni 2022 is gestart in de afrondende fase met het binnenkort te verschijnen rapport.

De volgende stap

Tijdens de zomer tot het najaar van 2023 zal additionele apparatuur worden geïnstalleerd, waaronder een gas-scrubber en inline gasanalyser. Dit zal het mogelijk maken de technologie verder te testen met complexe afvalstromen, die bijvoorbeeld PVC bevatten. Hiervoor zoekt DOPS in samenwerking met FLIE, organisaties die vraagstukken hebben rondom hun afvalverwerking. Zo vond dit voorjaar al een eerste bedrijfsbezoek plaats bij een mogelijk toekomstige eindgebruiker om de toepasbaarheid van de LSR en DCI™ technologie te verkennen. Zoekt jouw organisatie naar een oplossing voor de verwerking van complexere afvalstromen? Neem dan contact met FLIE op. Eind 2023 zal het vervolgprogramma starten om schoon syngas op specificatie te produceren. In een verdere toekomst kan de DCI verder opgeschaald worden, bijvoorbeeld via een test op demolocatie bij een eindgebruiker.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!