Sympany is een textielinzamelaar die werkt aan een duurzame wereld met behoud van grondstoffen. Sympany geeft goed door, nu en in de toekomst. Door textiel in te zamelen, te sorteren en te verkopen richten wij ons op maximaal hergebruik en recycling van textiel. Elk jaar zamelen we circa 25 miljoen kilo kleding en overig textiel in. Ons doel is om al het ingezamelde textiel een nieuwe bestemming te geven. Het geld dat verdiend wordt met de verkoop en recycling, wordt gebruikt voor innovatie om de textielketen circulair te maken en voor textielgerelateerde projecten.

Samen maken we een duurzame en circulaire textielketen de norm!

 

Wie is Sympany?

Sympany werkt aan een circulaire textielketen omdat we willen bijdragen aan een duurzame wereld met behoud van grondstoffen. Sympany geeft goed door, nu en in de toekomst. Door textiel in te zamelen, te sorteren en te verkopen richten wij ons op maximaal hergebruik en recycling van textiel.

Ons doel is om al het ingezamelde textiel een nieuwe bestemming te geven door de levenscyclus te verlengen of te verwerken tot een nieuwe grondstof. Samen met overheden, bedrijven en inwoners werken we aan een duurzame en circulaire textielketen.

We zijn ambitieus, zonder winstoogmerk. Het geld dat verdiend wordt met de verkoop en recycling, wordt gebruikt voor innovatie om de textielketen circulair te maken. Samen maken we een circulaire textielketen de norm!

 

 

 

Gerelateerd