Groen gas vergist uit varkensmest op Elhorst Vloedbelt

Publicatie: 12 okt 2022 | Update: 12 okt 2022

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

Op de plek van de vroegere afval-stortplaats Elhorst Vloedbelt de mestvergistingsfabriek van Twence verrezen.

Groen gas uit mest

Op deze plek tussen Zenderen en Almelo wordt uit varkensmest methaangas geproduceerd, dat daarna opgewaardeerd wordt tot groen gas. Dat komt uiteindelijk bij de Twentse huishoudens, die dan geen aardgas hoeven te gebruiken. Ook worden nuttige stoffen uit de mest gehaald, die weer kunstmest kunnen vervangen. Er gaat dus mest in, maar er komt ook weer mest uit.

Hoogwaardige techniek

De installatie is indrukwekkend. Jaarlijks moet in Zenderen zo’n 250.000 ton varkensmest worden verwerkt. Angst dat door het op termijn verdwijnen van boerenbedrijven niet kan worden voldaan aan de vraag is er niet.

Het gebied waarin onze onderaannemers zitten die mest aanvoeren heeft een mestoverschot van 2 miljoen ton. Als je beseft dat we hier jaarlijks 250.000 ton aankunnen op dit moment, dan zit er nog voldoende rek in.

Zoveel bij kijken

De varkensboeren die mest leveren aan de mestvergister in Zenderen zijn gevestigd in Twente en delen van Salland en de Achterhoek. In totaal zijn in dit gebied nog 975 varkensboeren gevestigd die met hun bedrijven jaarlijks een miljoen kuub mest verplicht moeten verwerken. Een kwart daarvan kan nu in Zenderen worden verwerkt.

Een medewerker van Twence legt aan bezoekers uit hoe dat allemaal in zijn werk gaat bij drie grote tanks. In de eerste tank wordt de aangevoerde mest opgeslagen en vervolgens wordt dit in delen naar de vergister overgepompt.

Zonnepanelen

Hierbij kunnen ze de uitstoot van CO2 en ammoniak met respectievelijk 20.000 en 250 ton terugbrengen. De mest wordt omgezet in schoon water, kaliummeststof (kunstmestvervanger), fosfaat meststof (bodemverbeteraar) en biogas. Die hoeveelheid energie is te vergelijken met de jaaropbrengst van drie windturbines, of 20 hectare zonnepanelen.

In 2024 moet bovendien op het terrein achter de fabriek 10 hectare aan zonnepanelen zijn geplaatst. Goed voor 13,5 miljoen kilowattuur (kWh) waarmee 3800 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. En het voordeel is dat die panelen vanaf de openbare weg niet te zien zijn.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!