Grootschalig groene methanol produceren in Farmsum

Publicatie: 16 sep 2022 | Update: 31 jul 2023

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

Met het project ‘HyNetherlands’ willen drie bedrijven, ENGIE, OCI en EEW, in Farmsum op een grootschalige manier methanol produceren uit duurzaam verkregen waterstof en CO2. Volgens de drie gaat het project een aanzienlijke bijdrage leveren aan het halen van de landelijke milieudoelstellingen.
Methanol is een belangrijke grondstof voor de industrie, maar het kan ook direct worden gebruikt als brandstof. Voor de productie van duurzame methanol of e-methanol is duurzaam geproduceerde waterstof nodig. Dat wil ENGIE, Een Franse multinational en het grootste nutsbedrijf ter wereld, gaan maken in een fabriek die naast de Eemscentrale in de Eemshaven moet verrijzen. Het gaat om elektrolyse-installaties met een capaciteit van honderd megawatt elektriciteit. Die elektriciteit moet komen van windmolens op zee.

CO2 niet meer de lucht in

Behalve waterstof is er ook CO2 nodig voor het maken van methanol. Dat komt in ‘HyNetherlands’ van EEW. Dat heeft een zogeheten ‘energy from waste’ installatie in Farmsum. Het bedrijf levert, door de verbranding van afval, energie in de vorm van stoom aan omliggende bedrijven. Daarbij komt CO2 vrij die nu nog in de atmosfeer wordt geloosd. Al dat CO2 is van bioafval zoals hout of papier en als het wordt afgevangen, dan is dat een groene grondstof voor de methanolproductie.

Project versnelt halen milieudoelstellingen

EEW had al plannen om op termijn al het CO2 af te vangen uit de verbrandingsgassen, voordat het de lucht in gaat, maar HyNetherlands kan daar een versnelling aan geven. Het project bevordert niet alleen de circulariteit door het gebruik van biogeen CO2 uit niet-herbruikbaar afval, maar zal tegen eind 2025 in totaal 140 kiloton CO2 per jaar besparen door de productie van e-methanol en waterstof op basis van renewables in plaats van fossiele brandstoffen.
Volgens ENGIE zal het project een aanzienlijke bijdrage leveren aan het halen van de doelstellingen voor vermindering van de CO2-uitstoot op landelijk niveau. De routekaart voor HyNL baant de weg voor een effectieve Europese hub voor hernieuwbare energie en zal een oplossing vormen voor decarbonisatie in diverse industriesectoren met een hoge koolstofvoetafdruk.

In 2030 ruim achttien keer zoveel waterstof

Uiteindelijk komt het waterstof en CO2 samen in de BioMCM fabriek van OCI op het Chemiepark in Farmsum waar er e-methanol van wordt gemaakt. Als alles volgens plan verloopt, zou ENGIE het eerste waterstof in 2025 kunnen produceren. De ambities reiken veel verder dan dat jaar. De capaciteit van de elektrolyse-installatie in de Eemshaven zou van honderd megawatt opgeschaald moeten worden naar 1,85 gigawatt in 2030, ruim achttien keer zoveel.

Subsidies

Afvanginstallaties en elektrolyse-installaties voor het maken van waterstof zijn wel duur. De drie partners in het project hebben dan ook aanvragen voor subsidie ingediend bij diverse Europese instellingen. De subsidies worden een ‘kernprioriteit’ genoemd.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!