Grootste biovergister komt in Coevorden

Publicatie: 11 jun 2017 | Update: 9 apr 2023

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

De grootste industriële biovergister van Nederland komt in Coevorden. Bio Energy Coevorden (BEC) gaat per jaar 26 miljoen kubieke meter groen gas produceren.

Die hoeveelheid gas is meer dan alle huishoudens in de gemeente Coevorden verbruiken. De Zuid-Drentse gemeente telt 35.000 inwoners. De bouw van de biovergister begint 201`7 op het Europark en eind 2018 is BEC operationeel.

Met de bouw is een investering van 45 miljoen euro gemoeid. De installatie levert circa twintig directe en indirecte arbeidsplaatsen op.

Het groene gas wordt geproduceerd door het vergisten van mest en andere soorten biomassa. In totaal gaat het om 215.000 ton per jaar. Er blijft na vergisting een waardevol restproduct over, een zogenoemd digestaat. Dat wordt naar het oosten van Duitsland gebracht, waar het in de landbouw wordt gebruikt om schrale grond te verrijken.

Gesloten systeem

BEC gebruikt bij het proces de best beschikbare technieken. De vergisting vindt plaats binnen een gesloten systeem, waardoor er nagenoeg geen uitstoot is.

Geuroverlast is er niet, stelt BEC. Vrachtwagens rijden naar een hal met onderdruk die afgesloten kan worden. Daar wordt de mest gelost. Onderdruk zorgt ervoor dat er geen luchtjes naar buiten kunnen. Het is een van de best beschikbare technieken, die stamt uit de laboratiumwereld. Onderdruk wordt in laboratoria gebruikt om te voorkomen dat er er gassen ontsnappen.

BEC wordt geleid door Eric Ruhe (projectleider) en Frank Berndsen (directeur). Ze zijn al heel lang in de weer met de oprichting van BEC, want een biovergister in Coevorden zit al sinds 2007 in de pijplijn. De beschikbaarheid van een SDE-subdsidie (Subsidie Duurzame Eneregieproductie) gaf de doorslag.

BEC komt op een locatie aan het spoor op het Europark.

Eric Ruhe en Frank Berndsen zijn geestdriftig als ze over Bio Energy Coevorden (BEC) praten. Ze zijn al héél lang bezig met dit project, vooral Berndsen die als fiscaal jurist en directeur voor de investeerder Bio Invest – van de familie Jacobs die eerder het initiatief nam voor de vuilverbrander EVI – werkt.

Intensieve aanloopfase

BEC zit al sinds 2007 in de pijplijn. Sinds die tijd ging het op en af, want de subsidiemogelijkheden veranderden voortdurend. De beschikbaarheid van een zogeheten SDE-subsidie (Subsidie Duurzame Energieproductie) gaf eindelijk de doorslag, maar wet- en regelgeving zorgden ook voor een intensieve aanloopfase.

Die subsidie wordt overigens pas geïncasseerd wanneer er gas wordt geproduceerd. Berndsen: Je moet dus presteren om subsidie te krijgen.

Vergisters op boerenerven bezorgden dit fenomeen een slechte naam. Geuroverlast is een van de meest gehoorde bezwaren. Ruhe en Berndsen putten zich daarom uit in uitleg. Ze leggen omstandig uit hoe de vergisting in een gesloten systeem gebeurt, terwijl vrachtwagens met mest hun lading lossen in een afgesloten hal met onderdruk en de mest daarna in afgesloten compartimenten blijft. De onderdruk in de hal zorgt ervoor dat de lucht nooit naar buiten gaat, een techniek die ook in laboratoria wordt gebruikt.

Ze vertellen dat ze eerst geëxperimenteerd hebben met twee ‘boerenvergisters’, op boerenbedrijven. Dat was om te leren wat er fout kon gaan en hoe je een perfecte biovergister kunt neerzetten. Volgens Ruhe lieten ze onderzoek doen en leerden dat schaalgrootte van belang is, alles onder dak moest en alles strak en secuur geregeld moest worden.

Restproducten

De schaalgrootte is niet alleen van belang om de kosten te beperken, maar ook om de juiste ‘mestmengsels met de goeie verhouding van bacteriën’ te krijgen. Een restproduct is bijvoorbeeld vloeibare mest zonder fosfaat. Dat nemen boeren weer af om te mengen met eigen mest om zo het fosfaataandeel in die mest naar beneden te brengen.

Andere restproducten zijn CO2 en het zogenoemde digestaat. De CO2 (kooldioxide) gaat als groeibevorderaar naar de glastuinbouw. Er komt in totaal 22.000 ton vloeibare CO2 vrij. Volgens Ruhe zou het in frisdrank gebruikt kunnen worden, maar zo ver zijn ze nog niet. En het digestaat wordt gebruikt om schrale grond Oost-Duitsland, nabij Maagdenburg, te verrijken.

Ze hebben zelfs synergie in vervoer weten te realiseren. Een trein die grind voor de beton- en asfaltindustrie vanuit Duitsland naar hier brengt, ging leeg terug. Nu neemt die trein digestaat mee.

Waar het allemaal om draait is natuurlijk de 26 miljoen kuub groen gas die BEC gaat leveren. Die gaat rechtstreeks het net van de Gasunie op. Ruhe hoopt het ooit om te kunnen zetten in Liquid Bio Gas (LBG). Dat wordt in Zweden veel gebruikt in de transportsector. Een interessante ontwikkeling, want het brengt geen uitstoot van CO2, geen fijnstof, brengt minder geluidbelasting van de motor en vergt minder onderhoud van de motoren.’’

BEC wil zo groen mogelijk opereren. En dus is het onderkomen straks ook overkapt met zonnepanelen.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!