Hoopvolle pilot met scheiding van EPS en bitumen

Publicatie: 19 jul 2022 | Update: 19 okt 2022

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

Producent Kingspan Unidek, waste-to-product organisatie Renewi en recycler PSLoop onderzoeken momenteel de mogelijkheden om verontreinigd EPS van platte daken een tweede leven te geven. De ‘EPS-isolatie’ is, als het vrijkomt bij sloopwerkzaamheden, veelal vermengd met bitumen en wordt nu vooralsnog verbrand, terwijl de afzonderlijke materialen uitstekend recyclebaar zijn. De eerste resultaten van de pilot-onderzoeken zijn veelbelovend.

Het streven van de drie betrokken partijen is om EPS voor 100 procent te recyclen en terug te brengen in het productie proces als secundaire grondstof. EPS is geëxpandeerd polystyreen en wordt in de volksmond ook wel piepschuim genoemd. De EPS isolatieplaten komen vrij bij sloop en renovaties van gebouwen. Door het verwerkingsproces te optimaliseren, is het mogelijk om fossiele grondstofbronnen te verminderen en bij te dragen aan circulair bouwen. De partijen doen dit vanuit hun missie en visie om te streven naar maximale duurzaamheid en circulariteit. Het totaal aan EPS in Nederland voorkomend uit sloopwerkzaamheden komt momenteel neer op ongeveer 6.500 ton per jaar en zal steeds in de toekomst verder toenemen. Een derde hiervan komt al nagenoeg schoon vrij en kan direct door PSLoop worden gerecycled. EPS met bitumen vormt echter een uitdaging en dankzij de samenwerking krijgt ook deze afgedankte materiaalstroom een tweede leven.

EPS wordt in de praktijk veelal toegepast op platte daken. Om de daken waterdicht en weersbestendig te maken worden de EPS en bitumen met elkaar verkleefd waardoor het vaak niet direct geschikt is voor recycling. Het recyclen van dit materiaal is dus zeer interessant.

Scheiding op sorteerlijnen

Renewi, Kingspan Unidek en PSLoop zijn een pilot gestart om te onderzoeken hoe het materiaal geschikt gemaakt kan worden voor recycling. De eerste stap hierin is scheiding aan de bron: het op de bouwplaats al zo veel mogelijk scheiden van bitumen en EPS. Renewi heeft dit materiaal vervolgens op haar locatie in Nieuwegein verwerkt op de bestaande sorteerlijnen. Vervolgens heeft Fraunhofer IVV Institut een analyse uitgevoerd op de drie vrijgekomen fracties met het ook op directe inzetbaarheid in het proces van PSLoop. Hieruit bleek dat alvast een fractie voldoet aan de juiste specificaties.

Tweede test gestart

Omdat de andere twee fracties nog niet voldeden heeft Kingspan Unidek materiaal voor een tweede test aangeleverd bij Renewi. De verwachting is dat de fracties nog zuiverder kunnen worden met de verdere optimalisatie van de sorteerlijnen. Daarbij wordt er middels juiste instructies aan slopers inmiddels ook beter aan de bron gescheiden.

Op dit moment gaat het bij de pilots om de technische haalbaarheid om bitumen en EPS te splitsen om recycling van EPS mogelijk te maken. De economische haalbaarheid komt in een later stadium aan bod. Daarvoor wordt het proces momenteel zo efficiënt en economisch mogelijk ingericht.

Gedrevenheid

De betrokken bedrijven doen deze onderzoeken en pilots vanuit hun gedrevenheid om hun milieu-impact te verkleinen.  Renewi focust op het verkrijgen van waarde uit afval, door innovatieve oplossingen te bieden, afvalstromen efficiënt in te zamelen, en deze te hergebruiken en recyclen tot nieuwe grondstoffen. Renewi is continu op zoek naar samenwerking met partijen die innovatieve, circulaire producten en diensten ontwikkelen. Omdat primaire grondstoffen schaarser aan het worden zijn en de samenwerking met Kingspan Unidek en PSLoop sluiten goed hierop aan.

Kingspan Unidek streeft ernaar om ‘Planet Passionate’ te zijn in alles wat het bedrijf doet. Zij dagen het industrie uit om tot circulaire economie en om innovatie oplossingen te komen die echt impact maken.

PolyStyreneLoop is een coöperatie met leden uit de hele EPS-waardeketen met het doel om EPS circulair te maken. Samenwerking staat bij dit bedrijf centraal en daarom zijn zij trots om samen met Kingspan Unidek en Renewi innovatieve oplossingen te vinden.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!