Leveringsomvang:

Ontwerp, fabricage en montage van machines voor het verwerken en sorteren van hout uit bouw- en sloopafval. Het geclassificeerde hout wordt vervolgens gebruikt als brandstof voor een biomassa energie centrale. Een compleet project met mechanische, electrische en civiele leveringen.

TOTAALLEVERANCIER VOOR RECYCLING EN BULK HANDLING SYSTEMEN

Systemen voor handling van bulkgoederen, productiefaciliteiten en recyclinginstallaties: we ontwerpen, ontwikkelen, leveren, installeren en onderhouden een grote variëteit aan machines; van enkele apparaten tot complete turnkey installaties. Met onze expertise en ervaring mochten we al vele industrieën in de recycling en verwerking van bulkgoederen van dienst zijn. Met onze ervaring streven we er naar elk jaar hogere doelstellingen te behalen, te blijven innoveren en onze klanten helpen om aan de hen gestelde strenge eisen te voldoen. Met trots biedt NM Heilig installaties die:

voor ruim 98% volcontinu operationeel zijn met nauwelijks uitval voor onderhoud
90%-99% van de materialen terugwinnen en hoge zuiverheid opleveren in plastic recycling dankzij optische sortering (NIR)
capaciteiten bieden van ruim 6.000 ton per uur (afhankelijk van het bulk handling transport, de materialen en het soortelijk gewicht)
exacte meetbaarheid tijdens transport tot +/- 0,5%

We streven naar de beste prestaties voor elke machine en installatie die we leveren; niet alleen voor complexe systemen met een grote capaciteit, maar ook voor standaard toepassingen die een sterke en efficiënte oplossing blijken.

Gerelateerd