Nascheiding door Cure REnescience

Publicatie: 14 feb 2016 | Update: 18 mrt 2023
Status: Willen starten

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

REnescience is een nascheidingstechniek die gebruik maakt van enzymen om het organische afval af te breken en er gas uit te kunnen winnen. De overige componenten (plastics, metalen) worden hierdoor schoongewassen, waardoor er meer van deze materialen gerecycled kunnen worden dan bij de huidige technieken.

Cure Afvalbeheer is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. Cure ziet in Renescience een zeer interessante techniek die de ambitieuze doelstellingen zou kunnen helpen realiseren. De gemeenten zijn nauw betrokken bij het project dat moet passen binnen het gemeentelijk beleid en de doelstellingen die aan Cure zijn meegegeven: 100% recycling, service aan de burger omhoog, economisch meest efficiënt, werkgelegenheid creëren in de regio en de Circulaire Regionale Economie stimulere. Daarom hebben ze gevraagd om een uitgewerkte businesscase van het project.

Businesscase

De businesscase moest voldoen aan een aantal voorwaarden. Het belangrijkste daarbij is dat de REnesciencetechniek zich aantoonbaar moet bewijzen en een concrete prijs voor de verwerking van het afval moet opleveren. Ook is er een minimum van 120.000 ton huishoudelijk afval nodig voor de fabriek.

Productie-installatie groengas

Cure heeft een aanbestedingsprocedure opgestart om een productie-installatie voor groengas te bewerkstelligen. Hierbij waren de voorwaarden dat het een bewezen technologie is en de mogelijkheid voor Cure om op termijn deze installatie in eigendom te nemen essentieel.

Hoe nu verder?

In 2020 heeft het Algemeen Bestuur van Cure Afvalbeheer besloten om zowel het REnescience-project alsmede de aanbesteding van de productie-installatie Groengas te beëindigen. Het Algemeen Bestuur heeft geconcludeerd dat beide projecten niet haalbaar zijn binnen de gestelde voorwaarden.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!