Nederland voorop in afvalverwerking Canada

Publicatie: 4 nov 2016 | Update: 23 aug 2023

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

Met de duurzame verwerking van het organische afval van 500.000 inwoners loopt de Canadese gemeente Surrey binnenkort voorop in Noord-Amerika. De verwerkingsfabriek Surrey Biofuel Facility wordt op dit moment gebouwd door het van oorsprong Nederlandse bedrijf Orgaworld en zijn Nederlandse technologiepartner WTT. Het Nederlandse consulaat in Vancouver heeft in de aanloop een belangrijke rol gespeeld.

Gesloten kringlopen

Bij de verwerking wordt uitgegaan van het principe van gesloten kringlopen. Het gft-afval van de 500.000 inwoners van Surrey wordt opgehaald door vuilniswagens en gebracht naar de Surrey Biofuel Facility, waar biogas en compost wordt geproduceerd uit het afval.

Biogas en compost

Het opgewekte biogas wordt ingezet als brandstof voor de vuilniswagens. De compost wordt gebruikt voor bemesting van landbouwgronden, parken en tuinen. De etensresten en het tuin- en parkafval worden vervolgens weer ingezameld en verwerkt in de fabriek. Op deze wijze worden twee kringlopen gesloten.

Rol Nederlandse ambassade

De Nederlandse ambassade in Ottawa en het Consulaat Generaal in Vancouver hebben een belangrijke rol gespeeld in de aanloop naar de bouw van de verwerkingsinstallatie in Surrey. Het organiseren van een speciale afvalmissie vanuit Canada naar Nederland was hierbij cruciaal, verteld de een handelsmedewerker werkzaam op het consulaat in Vancouver.

Nederland loopt voorop

De Nederlandse bedrijven lopen voorop als het gaat om duurzame afvalverwerking. Tijdens deze missie hebben ze Canadese bestuurders en ondernemers in contact gebracht met organische afvalverwerkers in Nederland. De contacten die toen zijn gelegd, hebben uiteindelijke geleid tot de samenwerking tussen gemeente Surrey en Orgaworld.

Grote verwerkingscapaciteit

De Surrey Biofuel Facility is in verschillende opzichten uniek in heel Noord-Amerika. Vanaf 2017 wordt hier meer dan 100.000 ton gft-afval ingezameld en verwerkt tot biogas en vruchtbare compost. Die capaciteit wordt nergens anders gehaald.

Ook in andere opzichten is sprake van een bijzondere fabriek. Het gaat hier om een publiek-private samenwerking. Een kwart van de investering van €46 miljoen wordt opgebracht door de federale regering. En qua milieutechniek loopt Orgaworld met deze fabriek voorop, de uitstoot van stank en broeikasgassen is minimaal door de installatie van innovatieve filters. Dit laatste is een belangrijke reden dat de gemeente Surrey in de aanbestedingsprocedure heeft gekozen voor Orgaworld. Zulke technieken zijn niet voorhanden in Canada en de Verenigde Staten.

Meer belangstelling voor Orgaworld

Al voordat de verwerkingsfabriek open is, geven gemeente Surrey en Orgaworld gezamenlijk presentaties voor andere gemeenten in Canada die belangstelling hebben voor duurzame verwerking van organisch afval. Medewerkers van het consulaat faciliteren deze voorlichtingsbijeenkomsten. Gemeenten in West-Canada zoals Vancouver en Richmond reageren enthousiast op de kringlooptechnieken van Orgaworld.

Voor bedrijven die actief willen worden in Canada raadt de handelsmedewerker aan om partnerschappen aan te gaan met Canadese bedrijven. Wat dat betreft geeft Orgaworld het goede voorbeeld. Dit bedrijf werkt samen met Canadese aannemers, installateurs en bijvoorbeeld juristen die advies geven over aanbestedingsregels.

Handelsverdrag Ceta

De handelsmedewerker is positief over de recente ontwikkelingen rond het handelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie (Ceta). Er zijn belangrijke stappen gezet, de kans dat er definitief overeenstemming komt over het verdrag is groot. Voor Nederlandse bedrijven wordt het makkelijker om hier actief te worden, bijvoorbeeld omdat straks makkelijker werkvergunningen worden verstrekt.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!