Met de duurzame verwerking van het organische afval van 500.000 inwoners loopt de Canadese gemeente Surrey binnenkort voorop in Noord-Amerika. De verwerkingsfabriek Surrey Biofuel Facility wordt op dit moment gebouwd door het van oorsprong Nederlandse bedrijf Orgaworld en zijn Nederlandse technologiepartner WTT. Het Nederlandse consulaat in Vancouver heeft in de aanloop een belangrijke rol gespeeld.

Gesloten kringlopen

Bij de verwerking wordt uitgegaan van het principe van gesloten kringlopen. Het gft-afval van de 500.000 inwoners van Surrey wordt opgehaald door vuilniswagens en gebracht naar de Surrey Biofuel Facility, waar biogas en compost wordt geproduceerd uit het afval.

Biogas en compost

Het opgewekte biogas wordt ingezet als brandstof voor de vuilniswagens. De compost wordt gebruikt voor bemesting van landbouwgronden, parken en tuinen. De etensresten en het tuin- en parkafval worden vervolgens weer ingezameld en verwerkt in de fabriek. Op deze wijze worden twee kringlopen gesloten.

Rol Nederlandse ambassade

De Nederlandse ambassade in Ottawa en het Consulaat Generaal in Vancouver hebben een belangrijke rol gespeeld in de aanloop naar de bouw van de verwerkingsinstallatie in Surrey. Het organiseren van een speciale afvalmissie vanuit Canada naar Nederland was hierbij cruciaal, vertelt handelsmedewerker Maarten den Ouden, werkzaam op het consulaat in Vancouver.

Nederland loopt voorop

Volgens Den Ouden lopen Nederlandse bedrijven voorop als het gaat om duurzame afvalverwerking. “Tijdens deze missie hebben we Canadese bestuurders en ondernemers in contact gebracht met organische afvalverwerkers in Nederland. De contacten die toen zijn gelegd, hebben uiteindelijke geleid tot de samenwerking tussen gemeente Surrey en Orgaworld.”

Grote verwerkingscapaciteit

Volgens Den Ouden is de Surrey Biofuel Facility in verschillende opzichten uniek in heel Noord-Amerika. “Vanaf volgend jaar wordt hier meer dan 100.000 ton gft-afval ingezameld en verwerkt tot biogas en vruchtbare compost. Die capaciteit wordt nergens gehaald.”

Ook in andere opzichten is sprake van een bijzondere fabriek. Den Ouden: “Het gaat hier om een publiek-private samenwerking. Een kwart van de investering van €46 miljoen wordt opgebracht door de federale regering. En qua milieutechniek loopt Orgaworld met deze fabriek voorop, de uitstoot van stank en broeikasgassen is minimaal door de installatie van innovatieve filters. Dit laatste is een belangrijke reden dat de gemeente Surrey in de aanbestedingsprocedure heeft gekozen voor Orgaworld. Zulke technieken zijn niet voorhanden in Canada en de Verenigde Staten.”

Meer belangstelling voor Orgaworld

Al voordat de verwerkingsfabriek open is, geven gemeente Surrey en Orgaworld gezamenlijk presentaties voor andere gemeenten in Canada die belangstelling hebben voor duurzame verwerking van organisch afval. Medewerkers van het consulaat faciliteren deze voorlichtingsbijeenkomsten. Den Ouden: “Gemeenten in West-Canada zoals Vancouver en Richmond reageren enthousiast op de kringlooptechnieken van Orgaworld. Ik ben ervan overtuigd dat het bedrijf in de toekomst met meer gemeenten contracten kan sluiten.”

Voor bedrijven die actief willen worden in Canada raadt Den Ouden aan om partnerschappen aan te gaan met Canadese bedrijven. “Wat dat betreft geeft Orgaworld het goede voorbeeld. Dit bedrijf werkt samen met Canadese aannemers, installateurs en bijvoorbeeld juristen die advies geven over aanbestedingsregels.”

Handelsverdrag Ceta

Hij is positief over de recente ontwikkelingen rond het handelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie (Ceta). “Er zijn belangrijke stappen gezet, de kans dat er definitief overeenstemming komt over het verdrag is groot. Voor Nederlandse bedrijven wordt het makkelijker om hier actief te worden, bijvoorbeeld omdat straks makkelijker werkvergunningen worden verstrekt.”

Ingezonden door

Gerelateerd