PLA composteerbare bioplastics door TotalEnergies

Publicatie: 3 sep 2023 | Update: 3 sep 2023

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

Hoewel bekend is dat conventionele kunststoffen bestand zijn tegen allerlei vormen van biologische afbraak, kunnen biologisch afbreekbare biokunststoffen, zoals die gemaakt van polymelkzuurpolymeren (PLA), worden gecomposteerd. Tegelijkertijd bieden hun chemische structuren voldoende veerkracht en sterkte om conventionele kunststoffen in veel toepassingen te kunnen vervangen. Het composteringsproces van composteerbare bioplastics vindt plaats in twee stappen: ze worden eerst gedesintegreerd en gefragmenteerd door hitte, vochtigheid en schimmels; en vervolgens worden de fragmenten verder afgebroken en volledig biologisch afgebroken tot CO2, water en biomassa. Biologische afbraak is het proces waarbij deze fragmenten door bacteriën en schimmels worden geconsumeerd als energiebron.

Inzicht in het circulaire potentieel van biobased, composteerbaar plastic zoals PLA helpt betere keuzes te maken voor duurzame bioplasticalternatieven en milieubescherming. Klimaatverandering en milieukwesties in het algemeen zijn een prioriteit geworden voor beleidsmakers over de hele wereld. De plasticsector is ook onderwerp van beleid dat beantwoordt aan de drang naar betere materiaalrecycling en dat in het algemeen de circulariteit van plastic vergroot. PLA is industrieel composteerbaar en biedt een andere, realistische en circulaire end-of-life-oplossing.

Gescheiden bioafvalinzameling en verwerking van bioafval is momenteel verre van zijn potentieel. In de EU27+ bedraagt ​​de huidige opvang van voedselverspilling slechts 16% van het theoretische potentieel, en is voedselverspilling de meest waardevolle bron voor het maken van compost. Het ontbreken van inzameling en verwerking van bioafval betekent dat dit op stortplaatsen of bij verbranding terechtkomt, waarbij broeikasgassen vrijkomen (BIC en ZWE 2020).

Organisch afval op stortplaatsen genereert methaan, een krachtig broeikasgas. Waar fossiele kunststoffen niet economisch gerecycled kunnen worden als ze verontreinigd zijn met voedselresten, kunnen composteerbare bioplastics naast voedselafval ook organisch gerecycled worden. Daardoor worden zowel de methaanuitstoot als de plasticvervuiling in de voedselafvalstroom aanzienlijk verminderd. In het geval van theezakjes, koffiecapsules en voedselverpakkingen vertegenwoordigt dit een ideale synergie, waardoor meer organisch afval wordt hergebruikt en minder conventioneel plastic in compost en bodem terechtkomt.

Voor het opbouwen van een duurzame economie en het bereiken van de doelstellingen op het gebied van klimaatneutraliteit zijn innovatieve materialen en verbetering van het afvalbeheer nodig. PLA, een biobased, recyclebaar en veelzijdig materiaal, biedt een extra, duurzame en efficiënte end-of-life optie: compostering.

Composteren is cruciaal voor het bereiken van een duurzame toekomst. Bij compostering wordt de koolstof die tijdens de groei van de planten uit de atmosfeer wordt opgevangen, terug in de bodem gebracht. Ook worden voedingsstoffen terug naar de bodem gebracht, waardoor de kwaliteit en gezondheid ervan toenemen zonder gebruik te maken van chemische meststoffen. Het composteren van bioafval vermindert de CO2-uitstoot, omdat het storten van bioafval grotere hoeveelheden broeikasgassen (CO 2 , CH 4 ) uitstoot, die bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Composteerbare bioplastics bieden een alternatief voor conventionele (fossiele, niet-biologisch afbreekbare) plastic artikelen die doorgaans niet worden gerecycled vanwege hun organische afvalgehalte. Denk bijvoorbeeld aan theezakjes, koffiecapsules en GFT-inzamelzakjes.

Gecertificeerde composteerbare bioplastic verpakkingen kunnen samen met de organische afvalinhoud in de bioafvalbak worden gegooid, waardoor storten en verbranden wordt vermeden en de vervuiling van de bioafvalstroom met conventionele kunststoffen wordt verminderd.

Composteerbare biogebaseerde kunststoffen zoals PLA staan ​​klaar om een ​​antwoord te bieden op tal van ecologische uitdagingen. Van hun lage CO2-voetafdruk tot de flexibiliteit van hun einde-levensduur: deze plantaardige materialen vormen een duurzaam alternatief voor de huidige, op aardolie gebaseerde, niet-biologisch afbreekbare kunststoffen in een breed scala aan toepassingen.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!