PlasticRoad maakt circulaire infrastructuur van plastic afval

Publicatie: 26 mei 2021 | Update: 11 jun 2023

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

Met de marktintroductie van een vernieuwd, industrieel geproduceerd product maakt PlasticRoad circulaire infrastructuur van plastic afval nu realiteit. PlasticRoad lanceert een vernieuwd productportfolio om in te kunnen spelen op de marktontwikkelingen en te voldoen aan meer diverse klantvraag. Het productportfolio biedt het antwoord op verschillende uitdagingen zoals het (her)gebruik van materialen, hevige regenval en droogte, CO₂-uitstoot en de beperkte tijd en ruimte in de stad voor aanleg en onderhoud van infrastructuur met de hoge kosten die daarmee gemoeid gaan. Met deze producten kan PlasticRoad een breder scala aan opdrachtgevers bedienen en hen helpen om duurzaamheidsambities te bereiken.

Sinds de eerste pilots met het product in 2018 heeft PlasticRoad een flinke reis afgelegd. Zij hebben de circular, climate adaptive, lightweight (CCL) producten aan de markt gepresenteerd. Deze industrieel geproduceerde producten van gerecycled afval zijn vanaf nu commercieel verkrijgbaar en zijn er klaar voor. Met de CCL200 en CCL300 werken ze samen met hun partners aan het behalen van duurzaamheidsambities, vertelt Eric Kievit, Managing Director bij PlasticRoad.

Vernieuwd productportfolio

Met de introductie van de CCL-varianten komt het productaanbod van PlasticRoad in een volgende fase. Zo worden de kunststof wegelementen inmiddels op grotere schaal geproduceerd, met Wavin en Volker Wessels als aandeelhouders. Daarnaast bestaat het gerecycled kunststof dat wordt verwerkt in de wegelementen voor 100% uit gerecycled huishoudelijk afvalplastic. Ook is de meest lichte verhardingsconstructie ter wereld sterker en nóg lichter geworden – van 48 naar grofweg 40 kg/m2. Het geïntroduceerde CCL300 product biedt een filtersysteem dat het hemelwaterriool volledig uitspaart. Bovendien bieden de vernieuwde sensoren nieuwe mogelijkheden tot het modulair opschalen in functionaliteit en de koppeling aan bestaande verkeersmanagementsystemen. Tot slot is zowel de klikverbinding tussen wegelementen als de totale constructie versterkt. Beide CCL-varianten bieden de volgende voordelen:

  • Klimaatadaptief: substantiële verlaging van wateroverlast en effecten van droogte
  • Duurzaam en circulair: van plastic afval naar toegevoegde waarde én minder emissies
  • Multifunctioneel gebruik van beschikbare ruimte: wegverharding, waterberging- en afvoer, kabelberging en mogelijkheden voor verkeersmonitoring met SMART-sensoren
  • Eenvoudige aanleg, beheer en onderhoud – met een gunstige total cost of ownership

Nieuwe samenwerkingspartners

Dat de vernieuwde producten nóg beter helpen om duurzaamheidsambities te verwezenlijken is niet onopgemerkt gebleven. Verschillende nieuwe partners sluiten zich aan. Zo heeft PlasticRoad een deel van het voetpad naar de hoofdingang van de Efteling voorzien van het nieuwe product de CCL300. Zij hebben als Efteling de ambitie om klimaatneutraal te worden, afvalpreventie en hergebruik spelen daarin een belangrijke rol. Met die gedachte omarmen zij dit initiatief en werken ze graag samen met PlasticRoad. Het is heel bijzonder dat ze nu beschikken over een deel circulair en innovatief looppad naar hun hoofdentree, aldus Wyke Smit, Team Lead Bestuurlijke Zaken, Efteling. Ook de volgende commerciële samenwerkingen krijgen inmiddels vorm met de volgende partners:

  • Gemeente Almere: aanleg eerste parkeerplaatsen en woonstraat (juni 2021)
  • Provincie Overijssel & gemeente Hardenberg: aanleg carpoolplaats (verwacht: na de zomer 2021)
  • TU Delft: aanleg fietspad om gezamenlijk sensoren door te ontwikkelen (zomer 2021)
  • ProRail: verkenning CCL-product als schouwpad (pad direct langs het spoor) om vanuit duurzaamheidsambitie wateroverlast aan te pakken en te experimenteren met modulair en circulair bouwen

In de komende periode sluiten niet alleen meer organisaties zich aan als samenwerkingspartner, er wordt daadwerkelijk gestart met de aanlegwerkzaamheden. Ook partners in omringende landen tonen al interesse, waarvan de aanleg van de eerste pilot in Mexico een voorbeeld is. PlasticRoad heeft uiteindelijk de ambitie om ook internationaal haar productportfolio uit te rollen.

Vernieuwing van wegenbouwmaterialen

De komende jaren verandert de traditionele wereld van wegenbouw naar een geautomatiseerde, digitale bedrijfstak waarin nieuwe materialen gebruikt gaan worden, blijkt uit onderzoek van McKinsey (2021). De veranderingen zijn zichtbaar in vier trends: autonoom rijden, geautomatiseerde productie, digitalisering en vernieuwing van wegenbouwmaterialen. Hierdoor zien de wegen van de toekomst er niet alleen anders uit, ze worden ook sneller geproduceerd én aangelegd. Bijvoorbeeld door het gebruik van nieuwe materialen, zoals gerecycled plastic. PlasticRoad schudt met haar vernieuwde productportfolio van wegelementen van gerecycled plastic de traditionele markt van infrastructurele werken op.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!