Pyrolyse Proeftuin Moerdijk gaat opschalen

Publicatie: 28 sep 2022 | Update: 29 sep 2022

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

Het PyroCHEM-project wil de chemische industrie verduurzamen door de chemische recycling van plastic afval en de pyrolyse van andere (biomassa-)reststromen te optimaliseren en op te schalen. De ambitie: vanaf 2030 jaarlijks 1 miljoen ton afval plastic verwerken tot nieuwe grondstoffen voor de chemische industrie.

Er is een urgente en groeiende vraag naar circulaire grondstoffen. Recycling speelt hierin een cruciale rol. Niet alleen worden waardevolle grondstoffen hergebruikt, recycling kan ook bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot in productieketens. In Europa wordt nu maar een derde deel van het plastic afval gerecycled; wereldwijd slechts 15 procent. De rest wordt verbrand, gestort of komt in de natuur. Dit heeft een negatieve invloed op het milieu, draagt bij aan klimaatverandering en zorgt voor hoge ecologische en economische kosten.

Pyrolyse

Plastic afval dat nu niet geschikt is om te recyclen, is vaak te vervuild, zoals landbouwfolie, of bestaat uit meerdere lagen zoals chips- en koffiezakken. Alleen al in Nederland gaat het jaarlijks over 629 kton plastic afval. Op dit moment wordt dat verbrand, waarbij energie wordt geproduceerd; een zeer laagwaardige vorm van afvalverwerking.

Via pyrolyse kunnen door middel van zuurstofloze verhitting deze afvalstromen worden teruggebracht tot circulaire of biobased bouwstenen, waar de chemische industrie nieuwe producten van kan maken. De pyrolyse technologie is nog in ontwikkeling, maar er zijn al successen geboekt, onder andere in de Pyrolyse Proeftuin Moerdijk. De PyroCHEM-projectpartners gaan de technologie nu opschalen en de waardeketen doorontwikkelen.

Waste2Chem Innovation Cluster

De PyroCHEM projectpartners willen de chemische industrie verduurzamen door de chemische recycling van plastic afval en de pyrolyse van andere (biomassa) reststromen te optimaliseren en op te schalen. Waste4ME ontwerpt een demonstratiefabriek met een capaciteit van 35 kiloton. Daarnaast ontwikkelen de projectpartners een Waste2Chem open innovatiecluster. Hier kunnen mkb’ers tegen gunstige voorwaarden gebruik maken van de faciliteiten en het netwerk van de PyroCHEM projectpartners om hun pyrolyse technologie te optimaliseren en samen te werken aan routekaarten richting marktintroductie. De partners van het PyroCHEM project willen vanaf 2030 jaarlijks 1 miljoen ton plastic chemisch recyclen tot waardevolle grondstoffen. Dat reduceert elk jaar 1,7 miljoen ton CO2-eq en bespaart 550 kiloton aan aardolie.

Intensieve samenwerking

De partners van het PyroCHEM project werken intensief samen om van West-Brabant een Waste2Chem hotspot te maken. Port of Moerdijk biedt een locatie voor vestiging van pyrolyse-installaties op commerciële schaal, Waste4ME maakt een ontwerp voor de proeffabriek en test vijf afvalstromen afkomstig van afvalverwerker Renewi. Van der Kooy deelt zijn faciliteiten en kennis rond het recyclen van oliën en vetten. De Green Chemistry Campus legt de verbinding met het circulaire ecosysteem in de regio en biedt een locatie voor pyrolyse-activiteiten op demo schaal. De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) ontwikkelt het innovatiecluster en Avans Hogeschool biedt kennis op het gebied van pyrolyse, Life Cycle Analysis (LCA) en betrekt studenten.

Het PyroCHEM project heeft een waarde van 2,9 miljoen euro en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en provincie Noord-Brabant in het kader van REACT-EU.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!