REKO recycling kombinatie, Europese wetgeving

Publicatie: 20 mei 2012 | Update: 16 mrt 2023

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

Europese wetgeving (EVOA-regeling; EU-regeling inzake import en export van afvalstoffen) maakt het mogelijk om teerhoudend asfalt vanuit Nederland te exporteren en onbewerkt toe te passen in andere EU-landen (o.a. de Baltische staten). Een dergelijke verwerking (export) vindt de Nederlandse overheid echter volstrekt onvoldoende en voldoet niet aan de duurzaamheid principes van cradle to cradle.

Het exporteren en onbewerkt toepassen van TAG sluit dan ook niet aan bij het LAP (Landelijk Afvalstoffen Plan) waar thermische reiniging gevolgd door nuttige toepassing als minimum standaard is vermeld. Ook is dit in strijd met de code Milieu Verantwoord Wegbeheer (code MVW) voor wegbeheerders, welke door Rijkswaterstaat, provincies, een groot aantal gemeenten en een aantal waterschappen is ondertekend (verwijzing maken naar CROW website). Tevens voldoet een dergelijke verwerking niet aan het criterium “Duurzaam inkopen” (Criteria voor duurzaam inkopen van wegen; oktober 2011). Als minimum eis is hierin opgenomen dat TAG moet worden afgevoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting in Nederland voor thermische verwerking. Dit houdt in dat Wegbeheerders die vrijkomend TAG (laten) exporteren niet duurzaam inkopen en niet handelen overeenkomstig het Nederlandse beleid.

Tevens heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen (nummer 85 d.d. 12 april 2012) waarin de Staatssecretaris van I&M wordt verzocht afspraken te maken met overheden om teerhoudend asfalt conform de code verantwoord weggebruik in Nederland duurzaam thermisch te laten verwerken en dit vast te leggen bij de gunning van opdrachten.

Middels het verstrekken van certificaten tonen zij aan dat uw teerhoudend asfalt thermisch is gereinigd. In dit certificaat verwijzen zij o.a. naar het afvalstroomnummer, project van herkomst en ontdoener. Voor u als ontdoener of controleur een extra tool om goed te kunnen controleren of het asfalt daadwerkelijk thermisch is gereinigd en laat u eveneens zien dat u invulling geeft aan het circulaire ketenbeheer en besparing op CO2 uitstoot.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!