REKO Recycling kombinatie

Publicatie: 10 okt 2013 | Update: 16 mrt 2023

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

Recycling Kombinatie Reko heeft in de ontwikkeling en uitwerking van haar visie volledig invulling gegeven aan deze visie, waarbij de circulaire economie onze ”driver” is. Teerhoudende afvalstromen worden volledig gereinigd en ontdaan van aanwezige kankerverwekkende PAK’s en andere organische vervuillingen. Nieuwe ECO granulaten en vulstoffen vinden hun afzet in de asfalt- en betonindustrie. Hiermee voorkomen ze dat nieuwe delfstoffen in Nederland en Duitsland gewonnen dienen te worden en zijn ze in staat de afvalstromen 100% om te zetten naar een 2de onuitputtelijk leven.

Naast het feit dat alle afvalstoffen worden omgezet in volledig herbruikbare mineralen heeft Reko bij het ontwerpen van haar inrichting op de Vondelingenplaat als uitgangspunt gehanteerd dat deze locatie in staat moet zijn zelfvoorzienend te zijn in de eigen elektriciteitsbehoefte.

Bij het ontwerpen van de installatie voor de thermische reiniging van teerhoudend asfalt en aanverwante met PAK en oliën verontreinigde afvalstromen is dan ook veel aandacht gegeven aan hoe de vrijkomende warmte op een nuttige en efficiënte wijze omgezet kan worden. Via een innovatief boilersysteem wordt de vrijkomende warmte omgezet in stoom en met deze stoom wordt met een stoomturbine elektriciteit gemaakt. Zij produceren circa 5 MW per uur en voorzien hiermee in de volledige behoefte van elektriciteit welke zij voor al hun activiteiten op de Vondelingenplaat nodig hebben. Het overschot aan Megawatts leveren zij aan diverse bedrijven in hun directe omgeving.

Een continu proces is het onderzoeken hoe Reko in staat is de CO2 uitstoot verder te beperken. Bij het verbrandingsproces wordt het primaire product aardgas toegevoegd om een volledige verbranding van de in teerhoudende afvalstromen aanwezige PAK’s te bewerkstelligen. In 2010 is er geïnvesteerd in een hal van 4,2 hectare om de gehele inkomende stroom teerhoudend asfalt droog te kunnen breken en opslaan. Door deze droge wijze van voorbewerking is de gasbehoefte met 25% gereduceerd. Naast oog voor duurzaamheid wil Reko ook een bijdrage leveren aan haar directe omgeving. Hiertoe steunt Reko het DeltaPORT Donatiefonds. Met dit fonds wil het haven- en industriële bedrijfsleven haar maatschappelijke betrokkenheid weergeven door het verstrekken van geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk, welke actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!