Ruim €100.000 voor impuls circulaire verwerking van groene reststromen

Publicatie: 14 nov 2021 | Update: 19 aug 2022

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

De provincie geeft een extra impuls aan een project waarbij groenafval van MKB-bedrijven een tweede leven krijgt; bijvoorbeeld als biogas of als geheel nieuw product. Gedeputeerde Circulair, overhandigde een cheque van ruim €100.000,- aan de oprichter van GroenCollect. Met hun duurzame manier van inzamelen en lokale verwerking van reststromen zorgt GroenCollect dat ondernemers deze onder andere kunnen gebruiken als grondstof.

 

Van groenafval naar grondstof

 

GroenCollect haalt het groenafval bij ondernemers op als gescheiden stromen. De elektrische voertuigen brengen deze stromen naar de ‘biohub’ van GroenCollect. Via deze biohubs kunnen circulaire ondernemers nieuwe toepassingen maken van deze kant-en-klare grondstoffen. Een concreet voorbeeld: insecten die de reststromen ‘opwaarderen’ tot onder meer diervoeder en bodemverbeteraar. Van reststromen waar niet direct een afnemer voor is, wordt in ieder geval biogas gemaakt, wat bijvoorbeeld ingezet kan worden voor (stads)vervoer. GroenCollect zorgt er dus voor dat vraag en aanbod samenkomen. Met de biohubs lossen we de mismatch op tussen de ontdoener van een materiaal en de innoverende ondernemers met een vraag naar grondstoffen. Door de barrières op te heffen dragen ze bij aan de ontwikkeling van de circulaire economie.

 

Multilocal Biohubs

 

De subsidie, die beschikbaar komt via de Europese subsidieregeling Kansen voor West II, komt voor GroenCollect op een goed moment. GroenCollect heeft namelijk de ambitie om hard te groeien: Ze hebben nu 4 locaties in Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Binnen 2 jaar moeten 13 locaties landelijke dekking verzorgen waar jaarlijks 25 miljoen kilo organisch materiaal wordt omgezet naar producten en energie voor de lokale omgeving. Het geldbedrag zal worden ingezet om het model van de ‘multilocal biohubs’ verder te ontwikkelen – een afgeleide van de biohub die eenvoudig uit te rollen is naar andere locaties. Uiteindelijk moet er een netwerk van biohubs ontstaan met zo min mogelijk transportbewegingen en zo veel mogelijk waardevolle toepassingen.

 

Innovatietour Circulaire Bedrijven

 

Gedeputeerd Circulair, reikte de subsidie uit tijdens de Innovatietour Circulaire Bedrijven, waarbij Floating Office en BlueCity in Rotterdam werden bezocht. Ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers gingen in gesprek over biobased bouwen en het optimaal benutten van groene reststromen. Meindert Stolk: “In Zuid-Holland willen we in 2050 volledig circulair zijn. Dat kan alleen als we daar samen de schouders onder zetten, met kennis van onderzoekers, innovatieve ideeën van ondernemers en overheden die hierbij ondersteunen. Daarom brengen we al deze partijen bij elkaar. En ben ik blij dat we innovaties als die van GroenCollect op deze manier een zetje in de rug kunnen geven.”

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!