Terugdringen van plastic in Greenport Boskoop

Publicatie: 26 jul 2022 | Update: 14 okt 2022

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

Wat niet gebruikt kan worden, hoef niet gerecycled te worden.

Else Boutkan is de koningin van de plastics-aanpak. Zij houdt zich sinds twee jaar bezig met het terugdringen van plastic in de Greenports. Haar Programma Plastics wordt nu ook in Greenport Boskoop toegepast.

Waarom moet plastic aangepakt worden?

Het is heel belangrijk om iets te doen wat impact heeft, zoals het terugdringen van plastics. Zelf is zij een ‘groen’ persoon, met een duurzame en circulaire achtergrond. Veder heeft zij jaren een zwerfafval-opruimclub gehad en werk graag mee aan initiatieven tegen de plastic soup. Van huis uit is zij een chemisch technoloog, afgestudeerd aan de TU Delft. Nu is zij werkzaam als duurzaamheidsspecialist voor de Greenports, zij is programmamanager van het Programma Plastics.

Wat zijn de werkzaamheden?

Vanaf 2020 is zij vanuit Greenport West-Holland begonnen en inmiddels werken ze samen met andere Greenports zoals Aalsmeer en Boskoop. Met het Programma Plastics wilt zij het gebruik van plastics, zoals plastic verpakkingen, creatief bekijken. Ten eerste minder plastic gebruiken, want wat je niet gebruikt hoef je niet te recyclen, en verder hergebruiken en voor andere materialen kiezen.

Met het Programma Plastics wordt ernaar gestreefd om alle plastics die worden gebruikt in de tuinbouw circulair toe te passen, enerzijds omdat dit al beleid is en anderzijds vanwege verduurzaming.

Hoe kunnen ondernemers in Greenport Boskoop meedoen?

Heel praktisch begint het met de afvalcontainer op de kwekerij. Nu zit daar vaak alles door elkaar, maar dat is slecht hergebruiken. Plastics scheiden en apart aanbieden helpt enorm. Ook wordt een ieder geroepen om mee te doen aan initiatieven voor terugnemen van plastics ten behoeve van hergebruik. Zoals het initiatief van toeleverancier Telermaat in Boskoop. Eigenlijk heel eenvoudig: als Telermaat potten en verpakkingen levert, neemt het oude materialen mee terug. We willen deze formule verder uitrollen. Verder hebben ze een vragenlijst gemaakt die helpt om keuzes te maken ten aanzien van verpakkingen. Dit wordt de Beslisboom Sierteelt genoemd, met vragen als: Hoe duurzaam wil je zijn? Wat zijn je verpakkingen? Waarom gebruik je die nu? Heb je te maken met transport en export? Door de vragenlijst door te lopen kunnen er gemotiveerde beslissingen worden genomen.

Waar vinden we de Beslisboom Sierteelt?

Dit document is te downloaden via de website van Greenport Boskoop. Daarbij wordt om een mailadres gevraagd, zodat we een ge-update versie kunnen toesturen, wanneer die er is.

Komt er nog meer aan?

Ja, kortgeleden is het Wageningen Research Project gestart. Greenport Boskoop doet net als Greenport West-Holland mee in dat project, samen met een aantal bedrijven. Doel van het onderzoek is het vaststellen wat de meest circulaire keuze is voor specifieke landbouw of tuinbouw toepassingen. Een voorbeeld hiervan is biologisch afbreekbaar landbouwfolie en substraathoezen. Ook wordt gekeken naar recyclemogelijkheden van gemengd afval, met daarbij plastics. Verder worden er nieuwe recyclemogelijkheden onderzocht en nieuwe bio-afbreekbare producten uitgetest. Het gaat uiteindelijk om de meest geschikte circulaire oplossing voor gebruik van plastic in een specifiek teeltproces. Uiteindelijk is dat van groot belang voor de kwekers.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!