Umincorp recyclet 90% van kunststoffen op zo’n manier dat bijvoorbeeld een CIF-fles echt weer een CIF-fles kan worden.

Jaap Vandehoek is één van de directeuren van Umincorp. “Ik ben grondstoffentechnoloog en opgeleid aan de TU Delft. Ik ben me steeds meer gaan richten op recyclingvraagstukken en inmiddels gespecialiseerd in hoogwaardige plastic recycling. De techniek van Urban Mining Corp is erop gericht om plastic, afkomstig uit afvalstromen, zoveel mogelijk op soortelijk gewicht te selecteren. Want ‘soort bij soort’ maakt de verschillende plastics beter te recyclen. Het plastic wordt van afval een hoogwaardige grondstof. De precisie van dit selectieproces zit momenteel op 97%, waarmee het plastic aan het eind van de bewerking heel dicht tegen de kwaliteit van nieuw plastic aanzit. Daarmee krijgt deze afvalstroom meerwaarde.”

Jaarlijks wordt op aarde ongeveer 300 miljoen ton plastic geproduceerd, wat een grondstofwaarde van meer dan 100 miljard dollar vertegenwoordigt. Het meeste wordt minder dan 15 minuten gebruikt. Na gebruik komt ongeveer 30% van de plastic stroom in rivieren en oceanen terecht (dit betekent één vuilniswagen per minuut). Ongeveer 10% wordt verbrand en 40% wordt gestort. 20% wordt ingezameld voor recycling, maar dit is meer downcycling, aangezien slechts 5% echt terugvloeit in de economie als nieuwe grondstof. Dit kan niet doorgaan! We verstikken onze moeder aarde. Ons Umincorp-proces recupereert 90% van alle ingevoerde kunststoffen en op zo’n manier dat een CIF-fles weer een CIF-fles kan worden.

Plastic is overal en vervult een belangrijke taak in ons dagelijks leven. Het is een product met uitstekende kansen: onze huizen isoleren, telefoneren, ons eten beschermen; het is gemaakt om lang mee te gaan. Maar dat is ook zijn zwakte. Veelgebruikte recyclingtechnieken (gebaseerd op het sorteren van objecten) hebben geen adequaat antwoord op deze snelgroeiende materiaalstroom. Umincorp heeft een recyclingproces ontwikkeld met een 40% hogere terugwinning van kunststoffen en een 10% hogere outputkwaliteit dan de huidige gebruikte processen.

Op naar 30 installaties

De techniek die Urban Mining Corp toepast, magnetic density separation (MDS), is ontwikkeld aan de TU Delft. In 2003 begonnen de eerste onderzoeken naar deze sorteertechniek. ‘Wij hebben Urban Mining Corp rondom deze techniek opgezet en ons doel is om deze techniek over de hele wereld te verspreiden en zo de plasticrecycling wereldwijd te stimuleren. Als we kijken naar de hoeveelheid plastics in het afval, dan zou er alleen al in Nederland ruimte zijn voor 30 installaties, van de omvang zoals we nu in Biddinghuizen hebben neergezet. De potentie is gigantisch.’

Topkwaliteit

In 2013 begonnen Jaap Vandehoek en zijn zakenpartner Jelle Sernee met de voorbereidingen voor de bouw van een pilotfabriek. ‘Wij kregen contact met Van Werven, een afvalinzamelings- en verwerkingsbedrijf. Op hun terrein in Biddinghuizen, waar ze al conventionele sorteerinstallaties hebben staan, mochten wij onze installatie bouwen. Zij zorgen voor input voor onze machine, afval, en ze nemen ook de gesorteerde plastics weer af. In augustus 2016 konden we onze pilotfabriek opstarten, het heeft toch wel acht maanden gekost op de installatie optimaal te laten draaien en vooral om de scheidingsnauwkeurigheid te krijgen die we wilden hebben. Wij willen topkwaliteit leveren, zo dicht mogelijk in de buurt van nieuw plastic.’

Investering

Urban Mining Corp financierde de pilot in eerste instantie met eigen geld, maar omdat de ontwikkeltijd van de installatie toch meer tijd nam dan vooraf gehoopt, kwam de bodem van de schatkist in zicht. ‘De personeelskosten liepen door, terwijl we nog geen inkomsten hadden. Die kosten zijn, zeker in het begin, hoog. We werken nu eenmaal met hoogopgeleide ingenieurs. In 2016 zijn we met banken in gesprek gegaan. Die waren zeker geïnteresseerd, maar omdat de installatie toen nog niet op volle toeren draaide, durfden ze nog niet in te stappen. Gelukkig was het Groenfonds enthousiast. De bijdrage die we hebben gekregen, is voor ons cruciaal. Dankzij het Groenfonds hebben we ons project door kunnen zetten, zonder hun steun waren wij als bedrijf nu niet meer in leven. We hadden een jaar eerder willen draaien. Je hebt als start up soms meer uithoudingsvermogen nodig, met de bijdrage van het Groenfonds hebben we die op kunnen brengen.’

Geen plastic meer in de natuur

Willem Meijers was namens het Nationaal Groenfonds betrokken bij de financiering voor Urban Mining Corp. Meijers: ‘Ze klopten bij het Groenfonds aan om te kijken of wij in deze installatie konden gaan deelnemen. Daarmee kwam er voor UMC weer geld vrij om de techniek verder uit te gaan rollen en ook elders deze installatie te gaan bouwen. Wij zijn er als Groenfonds in gestapt, omdat het om een innovatieve techniek gaat, maar vooral omdat onze bijdrage ertoe leidt dat UMC de techniek nu versneld kan gaan uitrollen. Betere plasticverwerking leidt tot een hogere marktwaarde voor dit product. Dat maakt het aantrekkelijker om plastics in te zamelen. Daar heeft ook de groene leefomgeving baat bij: uiteindelijk willen we geen plastic meer in de natuur. En er hoeven dankzij dit project ook minder fossiele grondstoffen gebruikt te worden.’

Hoogwaardige toepassing 

De installatie in Biddinghuizen draait op volle kracht en zo wordt er gewerkt aan de vervolgtechnologie: het op kleur scheiden van plastics. Uiteindelijk kan dan uit een ton verpakkingsafval ongeveer vier keer zoveel netto toegevoegde waarde gehaald worden dan nu gebeurt. De output uit de machine is dan geschikt voor hoogwaardige toepassingen en niet alleen maar voor bermpaaltjes. Dat betekent dus veel meer waarde. De kwaliteit van de plastics uit de installatie komt zeer dicht in de buurt van nieuw plastic en wordt verkocht voor een prijs net iets onder de prijs voor nieuw plastic.

Ingezonden door

Gerelateerd