Vergisten van gft-afval leidt tot nieuwe producten

Publicatie: 30 apr 2015 | Update: 23 mrt 2023

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

Opwerking van gft-afval wordt gerealiseerd in een vergistingsinstallatie met nageschakelde composteringsinstallatie.

In eerste instantie wordt een capaciteit gerealiseerd, die nodig is voor de opwerking van de ongeveer 38.000 ton gft-afval per jaar dat afkomstig is uit de regio Nijmegen. Er bestaan plannen om binnen afzienbare termijn nog verder uit te breiden naar een schaalgrootte van 70.000 ton per jaar.

Betrekkelijk nieuw in de afvalbewerking is een proces, waarbij bacteriën worden gebruikt die bij de afbraak van het organisch afval biogas laten ontstaan. Wat dan overblijft wordt digestaat genoemd (een pasteuze massa), die vervolgens onder beheerste condities wordt gecomposteerd in een geheel gesloten tunnelcompostering. Door eerst te vergisten, wordt uit het gft-afval op deze wijze biogas als extra energiebron en koolzuurgas gewonnen.

Voor de toepassing van het biogas heeft ARN in haar vergunning meerdere opties ingebouwd: zo kan het gas binnen het bedrijf in een motor worden verbrand, waarmee vervolgens elektriciteit wordt opgewekt, het gas kan binnen het bedrijf worden opgewerkt tot aardgaskwaliteit om dit vervolgens in het openbare aardgasnet te injecteren of het gas kan binnen het bedrijf worden opgewerkt tot transportbrandstof (autobrandstof) waarmee eventueel bussen, afvalinzamelvoertuigen of andere voertuigen van een milieuvriendelijke brandstof kunnen worden voorzien. Het koolzuurgas wordt ingezet als gasvormige meststof in de glastuinbouw en voor de uiteindelijk geproduceerde compost zijn er meerdere afzetmogelijkheden.

Dankzij de winning en inzet van biogas scoort vergisten met nacomposteren op de milieuladder aanzienlijk hoger dan alleen composteren. Gezien de klimaatdoelstellingen van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, van de Regio MARN en van de stad Nijmegen, wordt in het kader van een te verlenen concessie voor het regionaal openbaar vervoer het gebruik van biobrandstof als transportbrandstof voor de bussen als harde eis gesteld. ARN is in dat verband met haar productie-eenheid in Weurt een belangrijke brandstofleverancier voor het busvervoer in de regio geworden. Deze combinatie van brandstof-, meststof- en grondstofproductie is het maximale wat momenteel op het vlak van afvalverwijdering en duurzame energieopwekking te realiseren valt.

 

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!