Waarom papierrecycling?

Publicatie: 2 apr 2020 | Update: 7 mei 2023

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

Het klimaat verandert. De beschikbaarheid van grondstoffen staat onder druk en hergebruik daarvan wordt steeds belangrijker. In de komende periode zullen grote stappen moeten worden gezet om onze CO2-uitstoot te reduceren en om toe te werken naar een circulaire economie.

Recycling van papier en karton is onderdeel van de duurzaamheidsuitdaging. Door hergebruik vermindert het beroep op nieuwe grondstoffen, wordt afval voorkomen en ervoor gezorgd dat CO2 langer blijft opgeslagen in het papier en karton.

Duurzaamheidsuitdaging

De verandering van het klimaat wordt onder meer veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. Diverse (internationale) verdragen en overheidsbeleid beogen de klimaatverandering tegen te gaan. Het klimaatakkoord van Parijs (2015) is een belangrijke stap in de richting van een klimaat neutrale economie. Naast de klimaatverandering raken grondstoffen op. In een circulaire economie wordt materiaal hergebruikt en niet weggegooid. Afval bestaat niet. Met het programma Nederland Circulair in 2050 werkt de Nederlandse regering toe naar een circulaire economie.

Voordelen papierrecycling op een rij

-Vermindering van de afvalberg
-Duurzame inzet van gebruikte materialen
-Minder gebruik nieuwe grondstoffen
-Reductie energie- en waterverbruik
-Verlaging van de CO2-uitstoot
-Vergroting betrokkenheid samenleving bij verduurzaming

Grondstof voor nieuw papier en karton

De houtvezel is de basis van papier en is meerdere malen te gebruiken. Dat gebeurt! Ruim 86% van hun nieuwe papier en karton bestaat uit gerecycled papier. Oudpapier is de belangrijkste grondstof voor nieuw papier.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!