Aanbesteden met Akwadraat

Publicatie: 15 okt 2010 | Update: 16 mrt 2023
Status: Breiden uit

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

De levering van ondergrondse containers, de inzameling of verwerking van afval, de sortering van kunststof. Voor deze en andere afvaltaken doen gemeenten aanbestedingen. Maar waar moet je rekening mee houden bij zo’n aanbesteding? Wat is handig en wat misschien minder?

A-kwadraat heeft de afgelopen jaren tientallen aanbestedingen in de afvalbranche begeleid en heeft jarenlange ervaring opgedaan en een duidelijke visie ontwikkeld. Een aanbesteding nooit los van de inhoud. Het draagt bij aan het beoogde resultaat en is dus geen doel op zich. In elk traject gaat het om het samenbrengen van de juiste expertises. Er moet kennis zijn over wat er wordt aanbesteed én over de mogelijkheden en verplichtingen hierbij. Kort gezegd: aanbesteden is ook team- en mensenwerk.

Van marktsituatie tot juridisch kader

Als een aanbestedingsproces goed is ingericht, komen vier elementen bij elkaar. Om te beginnen, is er altijd sprake van een marktsituatie. Inzicht in reële mogelijkheden, interesse van marktpartijen, ontwikkelingen en uitkomsten helpen om de aanbesteding optimaal vorm te geven. Daarnaast zijn de bestuurlijke uitgangspunten van belang. Zoals wensen voor de manier waarop en de mate waarin duurzaamheid een plek krijgt. Of bestuurlijke voorkeuren voor regionale verwerking. Praktisch gezien zullen er eisen zijn voor de inrichting van de aanbesteding. Worden overslag en transport bijvoorbeeld meegenomen in de aanbesteding? Tot slot bestaat er een juridisch kader waarbinnen alle wensen en uitgangspunten moeten worden.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!