Agro

Altijd zoek naar nieuwe markten om producten en kennisdeling verder uit te breiden.

Agro heeft de volgende uitdagingen:

Technologische vernieuwing

Denk aan robotisering, datagestuurde technologie en nieuwe verwerkingstechnieken waaronder 3D printing. Dat is nodig om ook in de toekomst in de binnenlandse en buitenlandse vraag naar veilig voedsel te kunnen voorzien.

Circulair werken

Door op tijd en adequaat te reageren en daarbij de samenwerking aan te gaan met ketenpartners. Zo kunnen zij hun business toekomstbestendig maken.

Veranderende demografie

De vraag naar gezonde voeding groeit door demografische veranderingen. Ouderen en hoger opgeleiden eten gezonder en hun aandeel in de bevolking stijgt. Met toenemende aandacht voor voedingswaarden, labeling en gebruiksgemak.

Duurzame landbouw

Het huidige landbouwsysteem moet op de schop. Voortaan moet het gaan om efficiënt gebruik van grondstoffen om de bodem en natuur niet langer onnodig te belasten. Een overstap naar kringlooplandbouw is onvermijdelijk.

Wereldwijde vraag

Dankzij de kennis en kunde van de Nederlandse land- en tuinbouw heeft Nederland een vooraanstaande positie opgebouwd. De wereldwijde toenemende vraag naar topkwaliteit heeft de agro sector tot wereldspeler van formaat gemaakt.

Asbest eraf, zonnepanelen erop!

Voor 2025 moet asbest op daken verwijderd zijn. In Nederland ligt bijna 70 miljoen vierkante meter aan asbest op daken. De agrarische sector is goed voor zo’n 80% hiervan en bovendien zijn de daken groot. Elke ondernemer die nog asbest op zijn dak heeft liggen doet er goed aan nu zijn plan te trekken.

Cijfers

  • 53.919 agrarische bedrijven
    waarvan
  • 16.000 melkveehouders
  • 11.000 akkerbouwers
  • 6.700 tuinbouwers
  • 114.000 werknemers
  • 121.000 zelfstandigen
Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!