Bouw

Steeds meer materialen gescheiden afvoeren en steeds meer bouwen met hergebruikte materialen.

De bouwsector veroorzaakt het meeste afval maar is ook goed voor ruim de helft van het gebruik van alle gerecyclede materialen.

De bouw is een grootverbruiker van grondstoffen. Afvalvrij en circulair doordat alle materialen oneindig worden gerecycled is dus een voorwaarde voor duurzaamheid. De sector heeft hiervoor nog een lange weg te gaan want recycling van bouwmateriaal is voor het grootste deel nu nog laagwaardig.

Er zijn gunstige ontwikkelingen. Zo stimuleren aanbestedingen samenwerking tussen opdrachtnemers, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de volledige levenscyclus van projecten. Dit lifecycle-denken leidt tot betere planning, kostenbesparingen en verantwoorde materiaalkeuzes. Daarnaast levert technologische vooruitgang resultaat op. Ontwikkelingen als SMART-bouwen, Building Information Modeling en materiaalpaspoorten zorgen voor betere milieuprestaties, efficiëntere bouwprocessen en meer inzicht in de herkomst van materialen.

Cijfers

  • 182.000 bouw- en infrabedrijven
  • 309.000 werknemers
  • 7,9 miljoen huizen
  • 15.165 kantoorgebouwen
    (> 500 m2)

Wat gebeurt er?

Ledengedeelte

Wil je je verdiepen op het onderwerp Bouw? Krijg dan toegang tot de volledige informatie in het gedeelte hieronder.

Lid worden Inloggen
Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.