Gemeenten

Doel: meer afvalscheiding en minder restafval

Gemeenten willen samen de omslag maken naar een circulaire economie. Het programma VANG – Huishoudelijk afval is ontwikkeld om gemeenten hierbij te helpen. Dit programma is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de afvalbranchevereniging NVRD en Rijkswaterstaat.

Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inzameling van het huishoudelijk afval zijn ze een belangrijke partner in het bereiken van meer afvalscheiding en minder restafval in Nederland. Een gemeente heeft hierop bijvoorbeeld invloed door beleidskeuzes te maken in de manier van inzamelen of voorlichting van burgers.

Met het ondertekenen van het bestuursakkoord ‘Verbeteren afvalpreventie en scheiding huishoudelijk afval’ committeren gemeenten zich aan een eigen doelstelling en leggen ze de maatregelen vast waarmee zij de hoeveelheid restafval hopen te verlagen. Inmiddels heeft bijna een vijfde van alle gemeenten het bestuursakkoord ondertekend of de intentie uitgesproken om het bestuursakkoord te gaan ondertekenen.

Cijfers

  • 355 gemeenten
  • 160.810 ambtenaren
  • 49.014 gemiddeld aantal inwoners per gemeente.

Wat gebeurt er?

Ledengedeelte

Wil je je verdiepen op het onderwerp Gemeenten? Krijg dan toegang tot de volledige informatie in het gedeelte hieronder.

Lid worden Inloggen
Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.