Producenten

Bij ontwerp al rekening houden met de recyclebaarheid.

Producenten kunnen bij het ontwerp van hun producten al rekening houden met de recyclebaarheid. Onder meer de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland zet zich daarvoor in. Dit is een samenwerkingsverband van organisaties die namens producenten zorgdragen voor inzameling en herwinning van grondstoffen en het bevorderen daarvan.

In Nederland zijn producenten mede verantwoordelijk voor het afvalbeheer van de producten die ze op de markt brengen. Concreet betekent dit dat ze een logistiek systeem moeten opzetten voor het afvalbeheer en de financiering hiervan moeten organiseren. Hierbij is sprake van ketenverantwoordelijkheid, omdat ook bijvoorbeeld gemeenten en de detailhandel hierbij verantwoordelijkheden hebben. Deze producentenverantwoordelijkheid is al ingevoerd voor vijf afvalsoorten:

• Elektrische en elektronische apparatuur
• Batterijen en accu’s 2008
• Autowrakken
• Autobanden
• Verpakkingen

 

Cijfers

  • 86.617 fabrieken
  • 757.000 productiemedewerkers
  • 58.000 zzp-ers

Wat gebeurt er?

Willen starten
Zijn gestart
Breiden uit
(Inter)nationaal