Zorg

Op naar duurzaam inkopen en goed afval scheiden

De gezondheidszorg is een belangrijke sector voor de Nederlandse economie. Er gaat inmiddels ruim 92 miljard euro in om. Op het gebied van duurzaamheid valt hier veel winst te behalen. Niet alleen door materialen duurzaam in te kopen en een beleid te maken voor afvalpreventie, maar ook door het overgebleven afval gescheiden af te voeren voor recycling.

Aandacht voor een circulaire bedrijfsvoering is in zorginstellingen niet vanzelfsprekend. Facilitaire afdelingen en inkoopafdelingen hebben vaak wel oog voor duurzaamheid, maar om duurzaamheid voor de lange termijn te waarborgen is verankering in het strategisch beleid belangrijk. Daarnaast is ook draagvlak op de werkvloer van belang. Dit kan door op iedere afdeling een plan op maat te maken.

Cijfers

  • 50.000 zorginstellingen
    waaronder
  • 254 ziekenhuizen en poliklinieken
  • 1902 apotheken
  • 4709 huisartsen
  • 2384 verpleeg- en verzorgingshuizen

Wat gebeurt er?

Ledengedeelte

Wil je je verdiepen op het onderwerp Zorg? Krijg dan toegang tot de volledige informatie in het gedeelte hieronder.

Lid worden Inloggen

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.