Het bouwschuim dat sinds de jaren zestig in woningen is gebruikt, bevat de broomhoudende vlamvertrager HBCD. Op dit moment wordt broomhoudend isolatiemateriaal verbrand. Dat hoeft straks niet meer.

Gedeputeerde Staten legden 1 miljoen euro op tafel voor de verwerking van XPS, in de volksmond styrofoam ofwel ‘blauwe isolatieplaten’. Chemiebedrijf Dow is daarvan een producent. De kunst daarbij is de CFC-gassen af te vangen. Deze drijfgassen tasten de ozonlaag aan als ze vrijkomen. In de nieuwe fabriek moet dat gebeuren met een diepkoelunit.

Europa draagt 2,7 miljoen euro bij, specifiek voor de recycling van piepschuim (zogeheten EPS). De fabriek die naast chemiebedrijf ICL-IP verrijst, kost 7,2 miljoen euro.  Naar verwachting gaat de fabriek in april 2020 in bedrijf. Iets later dan gepland, maar het vergunningstraject nam vier maanden langer in beslag dan verwacht.

Coöperatie

Polystyreneloop BV, zoals het bedrijf heet, is een initiatief van Lein Tange en Jan Noordegraaf. Jaren hebben ze eraan gesleuteld. Tange vanuit ICL-IP en Noordegraaf als algemeen directeur van polystyreenproducent Synbra Technology in Etten-Leur. Daarboven hangt een coöperatie van alle partijen in de waardeketen, van producenten tot recyclingbedrijven. ,,We hebben inmiddels 66 leden en supporters. Samen dragen ze 2,5 miljoen euro bij aan de bouw van de proeffabriek”, zegt Tange.

Broom

Uit XPS en EPS kan ook broom worden teruggewonnen. Het bouwschuim dat sinds de jaren zestig in woningen is gebruikt, bevat de broomhoudende vlamvertrager HBCD. Sinds vorig jaar is de vlamvertrager verboden door de Europese Unie, omdat hij het milieu mogelijk schade kan toebrengen. Op dit moment wordt broomhoudend isolatiemateriaal verbrand. Dat hoeft straks niet meer. ICL heeft veel ervaring met het terugwinnen van broom en heeft een procedé ontwikkeld om broom te verwerken tot een milieuvriendelijker vlamvertrager: gebromeerde butylrubber (FR122P).

Inzamelsysteem

De proeffabriek kan per jaar 3.300 ton Europees bouwpiepschuim verwerken. Afhankelijk van het aanbod is uitbreiding of een tweede fabriek – elders in Europa – mogelijk. Er is al een inzamelsysteem opgezet met laadpunten in tal van landen. Daarnaast vermindert de uitstoot met 15 ton per jaar aan chloorfluorkoolwaterstoffen die uit de blauwe platen komen. Deze cfk’s tasten de ozonlaag aan. Ook levert de proeffabriek werk op. In eerste instantie zo’n 13 directe en tientallen indirecte banen. Verder is er een rechtstreekse verbinding met het onderwijs. Stagiairs van de HZ University of Applied Sciences gaan er logistiek en wellicht ook laboratoriumwerk doen.

Ingezonden door

Gerelateerd