Gemeenten

Doel: meer afvalscheiding en minder restafval

Gemeenten willen samen de omslag maken naar een circulaire economie. Het programma VANG – Huishoudelijk afval is ontwikkeld om gemeenten hierbij te helpen. Dit programma is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de afvalbranchevereniging NVRD en Rijkswaterstaat.

Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inzameling van het huishoudelijk afval zijn ze een belangrijke partner in het bereiken van meer afvalscheiding en minder restafval in Nederland. Een gemeente heeft hierop bijvoorbeeld invloed door beleidskeuzes te maken in de manier van inzamelen of voorlichting van burgers.

Met het ondertekenen van het bestuursakkoord ‘Verbeteren afvalpreventie en scheiding huishoudelijk afval’ committeren gemeenten zich aan een eigen doelstelling en leggen ze de maatregelen vast waarmee zij de hoeveelheid restafval hopen te verlagen. Inmiddels heeft bijna een vijfde van alle gemeenten het bestuursakkoord ondertekend of de intentie uitgesproken om het bestuursakkoord te gaan ondertekenen.

Cijfers

  • 355 gemeenten
  • 160.810 ambtenaren
  • 49.014 gemiddeld aantal inwoners per gemeente.
Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!