Freshstation

Het Hogeland is een gemeente met 47.843 inwoners in het noorden van de Nederlandse provincie Groningen. Door de uitgestrektheid van het gebied zijn er gemeentelijke vestigingen in Bedum, Leens, Winsum en Uithuizen.

Soest is een groene en duurzame gemeente en probeert de inwoners het zo makkelijk mogelijk te maken afval te scheiden. We gaan voor een optimale recycling en kiezen daarom voor bronscheiding.

Sinds de invoering van Omgekeerd Inzamelen in 2017 is een duidelijke daling van het aantal kilo fijn huishoudelijk afval te zien. In 2019 is in totaal 165 kilo restafval per inwoner ingezameld ten opzichte van nog ca. 200 kilo restafval in 2017. Dit is een mooi resultaat.

De ambitie is maximaal 135 kg restafval (inclusief grof rest) per inwoner in 2023 te halen als eerste stap. Dat houdt een verlaging in van 30 kilo restafval per inwoner over een periode van drie jaar. Vanaf 2023 kan de doelstelling verder worden aangescherpt.

Het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) haalt het huishoudelijk afval op in de gemeente Soest.

Gemeente Soest laat graag zien hoe de afvalstromen van haar inwoners worden verwerkt. En graag laten ze creatieve initiatieven zien die afvalstromen hergebruiken. Bijvoorbeeld door een pilot Circulair Ambachtscentrum in 2021 uit te werken. Dat doet de gemeente door lokale en regionale partijen die zich bezighouden met product- en materiaalhergebruik net als met afval- en milieueducatie zichtbaarder te maken en projecten aan elkaar te verbinden.

Inwoners weten waar ze terecht kunnen als zij een gebruiksvoorwerp willen laten maken of materialen willen aanbieden voor hergebruik. Waar mogelijk worden projecten die hergebruik stimuleren gesubsidieerd. Om de productie van (onnodig) reclamedrukwerk tegen te gaan en papierafval te voorkomen wordt de Ja/Ja-sticker ingevoerd.

Bekijk hier onder projecten die de gemeente Soest graag onderschrijft.

Gerelateerd

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!