Afval scheiden tijdens het weggooien in de afvalbak wordt voorscheiden of bronscheiding genoemd. Restafval is wat er overblijft als al het andere afval gescheiden is. Dit wordt verbrand of gestort en zorgt voor CO2-uitstoot.

Met een goede afvalscheiding kan de hoeveelheid restafval omlaag. Bij mensen die dit goed voor elkaar hebben, is de verhouding tussen gescheiden afval en restafval ongeveer 75% en 25%. Bij mensen die afval scheiden minder hoog op de agenda hebben staan, is dit vaak andersom. Hoewel steeds meer huishoudens en bedrijven de noodzaak van afval scheiden inzien, heeft afvalscheiding vaak niet de hoogste prioriteit. Het is er, men wil er vanaf, maar dat mag de dagelijkse gang van zaken niet belemmeren.

Beleid

In Nederland moedigt de overheid het afval scheiden aan. In steeds meer gemeenten moeten mensen met hun restafval naar een ondergrondse container en worden de gescheiden afvalstromen wel aan huis opgehaald. Dit heet omgekeerd inzamelen. Diftar (gedifferentieerd afvaltarief) komt ook veel voor. Dit wil zeggen dat je meer betaalt als je meer restafval produceert. Dus scheiden mensen hun afval zo goed mogelijk om tot relatief weinig restafval en gft te komen en dus goedkoper uit te zijn. Deze ontwikkeling kent een keerzijde: gemeenten krijgen minder geld binnen en moeten de tarieven verhogen om de afvalverwerkingskosten te kunnen betalen en ook wordt restafval alsnog in de verkeerde containers gedaan.

Wel of niet afval scheiden? Hieronder zetten we de voor- en nadelen op een rij.

De voordelen

  • Door afval goed te scheiden blijft er minder restafval over en hoe meer we kunnen recyclen. Het scheiden van papier en glas is iets dat we allemaal wel kennen. Maar ook etensresten en PMD kunnen hergebruikt worden. Van etensresten wordt bijvoorbeeld biogas en meststof gemaakt.
  • Het verwerken van restafval is duur. Gescheiden afvalstromen die hergebruikt worden, leveren echter soms geld op. Door deze stromen gescheiden aan te bieden, bespaar je dus kosten.
  • Afval scheiden motiveert  en creëert bewustwording. Het loont om mensen en bedrijven te informeren van over het scheiden van afval zodat ze spaarzamer omgaan met de materialen die ze gebruiken.

De nadelen

  • Meer afvalstromen betekent dat er meerdere containers nodig zijn. Dit neemt meer ruimte in en zorgt voor meer ophaalmomenten en transportkilometers.
  • Een ander veel gehoord nadeel is ook dat het lastig is in te passen in de dagelijkse gang van zaken. Het kost meer tijd en vraagt om verandering van gewoonten.
  • Sorteermachines worden steeds beter en kunnen nu soms al betere resultaten bereiken dan voorscheiden.

Gerelateerd