BioBlocks: recyclebare en herbruikbare bouwmaterialen uit biomassa

Publicatie: 27 jun 2016 | Update: 1 apr 2023

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

Productie en toepassing van BioBlocks gebeurt met hergroeibare materialen op een dusdanig verantwoorde wijze dat deze materialen beschikbaar blijven en bijdragen aan een hoogwaardige comfortabele en gezonde leefomgeving.

Het gebrek aan grondstoffen gaat in de nabije toekomst een grote uitdaging worden. Een oplossing is biobased bouwen. Dat betekent dat ze gebruik moeten maken van grondstoffen uit hergroeibare bronnen. BioBlocks zijn na sloop recyclebaar, zelfs onder bepaalde omstandigheden biodegradeble (natuurlijk afbreekbaar) en kunnen dus naar de fabriek teruggebracht worden voor hergebruik (cradle to cradle). Een ontwerper, wil hij biobased bouwen, dient het gesprek aan te gaan met de opdrachtgevers: Wat bedoelt hij nu precies als hij het heeft over een duurzaam bouwwerk bij de toepassing van BioBlocks? Bij grotere projecten zie je dat biobased oplossingen vaak sneuvelen om dat ze duurder zijn dan de traditionele oplossingen. Vanuit de basis is bekend dat biobased materialen goed zijn, maar worden nog te weinig toegepast.

Het is van belang dat biobased bouwen met BioBlocks naast een prachtige lokaal initiatief, ook een geïndustrialiseerde bouwmethode wordt, die nationaal, zelfs internationaal toepasbaar is. De toepassing van BioBlocks is zeer innovatief, daarom is het van belang dat er snel stappen gezet worden bij biobased bouwen. Het is belangrijk dat er nog meer onderzoek en testen uitgevoerd worden waardoor de noviteit sneller kan worden geïntroduceerd op de markt. Hierdoor kan men er sneller mee aan de slag, omdat je dan garanties kunt leveren aan opdrachtgevers die erom vragen. Een biobased ecomony zet voornamelijk in op reststromen, dus het gaat niet ten koste van voedsel.

In Nederland wordt biomassa, wat kraggen en rietplagsel in essentie ook zijn, voornamelijk gebruikt voor de productie van elektriciteit of warmte. Dat is een laagwaardige toepassing, omdat er relatief veel biomassa nodig is. Het produceren van bouwmaterialen, zoals BioBlocks, uit biomassa is vele malen hoogwaardiger. Inmiddels komt hier in Nederland snel meer kennis van en verandering in.

Als ze in staat zijn daar meer mee te doen, door de toepassing van BioBlocks, krijgen ze een prachtig duurzame economie, waarbij ze de kennis wereldwijd kunnen verspreiden.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!