Onderzoek glasrecycling WUR

Publicatie: 15 okt 2015 | Update: 18 mrt 2023
Status: Research

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

De glasbak is een succes. Hoe kan de recycling verder omhoog? Het meeste glazen verpakkingsmateriaal vindt zijn weg terug naar de glasindustrie.

Wageningen Food & Biobased Research draagt met kennis bij aan oplossingen om het recyclepercentage nog verder op te schroeven.

Sinds de jaren 70 scheiden ze in Nederland glas van het restafval. Het percentage van inzamelen schommelt al jaren rond de 80%. Internationaal gezien een mooie score, al betekent het nog altijd dat ongeveer 20% van het glas in de afvalverbrandingsovens verdwijnt. Zonde, vindt de Nederlandse overheid, die als doelstelling heeft gesteld dat minimaal 90% van het glas wordt hergebruikt. Een van de mogelijke instrumenten om deze doelstelling te halen, is nascheiding. Wageningen Food & Biobased Research heeft samen met Nedvang, Attero en GRL de technische haalbaarheid hiervan onderzocht.

Resultaat nascheiding: 98,5% zuiverheid

Voor de technische analyse is 10.000 kilo ongesorteerd huisvuil om te beginnen twee keer gezeefd bij afvalverwerker Attero in Wijster. De huisvuilfractie is vervolgens bij Busschers onderworpen aan een trommelzeef en een windzifter. Ten slotte is de fractie in onderzoekscentrum Ti-Tech verder gesorteerd met twee optische scheiders en een röntgenscheider. Het overgebleven concentraat van 150 kilo bleek, naast 1,3% kunststof, voor 98,5% glas te bevatten. Er werd bovendien geen ‘ongewenst’ glas aangetroffen, zoals scherven van spaarlampen, asbakken, sierobjecten en thermisch glaswerk.

Technisch haalbaar

Volgens onderzoeker Ulphard Thoden van Velzen heeft de analyse aangetoond dat nascheiding technisch goed haalbaar is: Ze hebben aangetoond dat het overgebleven glas zuiver genoeg is om door de glasindustrie te worden hergebruikt. De kwaliteit is zelfs vergelijkbaar met die van het glas dat aan de bron gescheiden wordt. Er is dus geen technische belemmering om nascheiding in te zetten als aanvulling op de glasbak. Een resultaat als dit is in de wereld nog niet eerder aangetoond.

Voordelen versus kosten

Thoden van Velzen benadrukt dat het om een analyse op pilotschaal gaat. De praktijk moet uitwijzen of de resultaten bij grotere hoeveelheden afval even goed zijn. In potentie kan de afvalverwerkingsinstallatie in Wijster 15 miljoen kilo glas per jaar terugwinnen, verwacht hij. De vraag is of de voordelen van nascheiding opwegen tegen de kosten. Volgens Thoden van Velzen levert nascheiding een bijdrage aan de circulaire economie, maar de kosten bedragen een veelvoud van de kosten voor gescheiden inzameling aan de bron. Het vraagt in zijn ogen om een politieke keuze.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!