GP Groot krijgt steeds vaker de opdracht om oude gebouwen en panden circulair te slopen. Daarbij moeten de vrijkomende grondstoffen weer hoogwaardig in andere projecten kunnen worden toegepast. Dus ook herbruikbaar hout. GP Groot bewerkt dit hout voor nieuwe toepassingen in de bouw.

Meer hout uit sloopprojecten

Martine de Wit, projectmanager houtbewerking van GP Groot: “Hout is een zeer waardevolle materiaalstroom. Het recyclen ervan gebeurt al geruime tijd. Nu er vanuit onze circulaire sloopopdrachten steeds meer hout vrijkomt en als gevolg van de klimaatdoelstellingen de vraag naar gerecycled hout toeneemt, heeft GP Groot haar houtopwerking verder geprofessionaliseerd. Er is een nieuwe hal gebouwd met daarin moderne apparatuur, zoals metaaldetectie en zaagmachines.” Het hout wordt uitvoerig gecontroleerd, vrijgemaakt van glasresten, metaal en kit, en gezaagd zodat het weer bruikbaar is in nieuwe bouwprojecten. GP Groot zet hiervoor ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in.

Bert de Vilder, projectmanager circulair slopen bij GP Groot: “Een mooi voorbeeld waarmee we op lokaal niveau de cirkel rond hebben gemaakt, is de Gaspariflat in Uithoorn. Dit gebouw werd onlangs circulair door GP Groot gesloopt. Op de vrijgekomen plek is door Heddes Bouw, in opdracht van woningbouwcorporatie Eigen Haard, een nieuwe woonwijk gebouwd. In de hal van een van de appartementengebouwen wordt binnenkort een plafond aangebracht van hout afkomstig van oude draairamen uit de eerder daar gesloopte Gaspariflat.”

Ingezonden door

Gerelateerd