Matras Recycling Europe is november 2012 gestart met het innemen en verwerken van matrassen. En met succes!

Wist je dat er jaarlijks 1,6 miljoen matrassen worden weggegooid in Nederland? En dat dit circa 25 miljoen kilogram aan vrijkomende grondstoffen geeft? Matras Recycling Europe zorgt voor de hoogwaardige toepassing van materialen uit matrassen met nieuwe technologieën en draagt zo bij aan een vermindering van CO2 en milieubelasting. Met hun gepatenteerd ECO-inzamelsysteem bieden wij onze klanten grote voordelen ten opzichte van onze concurrentie. Graag willen wij onze snelle groei voortzetten. Investeer om van meer afval weer grondstof te maken.

Waarom recycling?

In onze fabriek in Vianen verwerken wij al een aanzienlijk deel van de vrijgekomen matrassen in Nederland. Deze matrassen worden door ons ingezameld of bij ons aan de poort geleverd. Wij onderscheiden ons door:

  • Realisatie van een optimaal hergebruik (> 95%) van grondstoffen zoals PU-foam, Latex en staal in diverse hoogwaardige toepassingen. Bovendien wordt hiermee een aantoonbare CO2 besparing in de keten gerealiseerd.
  • Een uniek ECO-inzamelsysteem waarmee vier keer meer gewicht kan worden ingezameld ten opzichte van de reguliere inzamelsystemen. Ook wordt er ruimte bespaard op locatie bij de klant en wordt een bijdrage geleverd aan de werkomstandigheden op de inzamelplaatsen. Op dit moment voeren wij een pilot uit bij een vijftal gemeenten.
  • Een gunstige tariefstelling ten opzichte van onze concurrentie, mogelijk gemaakt door een zeer efficiënte inzameling en verwerking.

Ingezonden door

Gerelateerd