Het voetpad wordt aangelegd met Carbstone-klinkers, voor het gebouw van de Arteveldehogeschool in de Leeuwstraat in Gent. Het eerste circulaire voetpad in Gent.

Geweldige technologie

Deze Carbstone-technologie is ontwikkeld door VITO en Orbix op basis van hoogovenslakken (een restproduct van staalproductie) en CO2. Doordat deze technologie geen gebruik maakt van cement- en betonproducten heeft ze een veel lagere impact op het milieu. De kleur is iets bruiner dan de gewone grijze betonstraatsteen door de aanwezigheid van hoogovenslakken. In het najaar van 2020 zal het voetpad gelegd zijn.

Straffe samenwerking

Het resultaat van ‘Stapsteen naar een circulaire stad’. Partners VITO, Orbix, Ugent, Vlaanderen Circulair en Stad Gent onderzochten het gebruik van nieuwe duurzame bouwmaterialen in de stadsomgeving. Met als doel deze bouwmaterialen toe te passen. Stad Gent steunt met dit project het onderzoek naar het implementeren en uitbouwen van een circulaire economie.

Circulariteit gaat uit van een wereld zonder afval. Dit bereiken we via een circulaire economie waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde behouden én we productieprocessen herdenken. Anders gezegd: de producten van nu zijn de grondstoffen voor later. Door middel van slimme technologieën demonteren we na gebruik de producten en hergebruiken we de materialen.

Om dat circulaire model te doen slagen, onderzoeken verschillende spelers uit de productie- en afvalketen, overheden, onderzoeks- en kennisinstellingen hoe het beter kan. Samenwerking is hierbij de sleutel tot succes.

Ingezonden door

Gerelateerd