SUEZ sorteer installatie PMD

Publicatie: 26 mrt 2015 | Update: 24 nov 2021
Status: Breiden uit

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

Een prachtige installatie voor het sorteren van PMD door SUEZ, met de modernste technologie.

In 2015 investeerden SUEZ in een grote aanpassing en uitbreiding van de scheidingsfabriek voor kunststof verpakkingsafval in Rotterdam. Vanwege de raamovereenkomst Verpakkingen waarbij er een vergoeding aan gemeenten wordt gegeven voor het gescheiden inzamelen van Plastic verpakkingen was het volume van kunststof verpakkingsafval uit huishoudens gestegen. Hierdoor was er meer verwerkingscapaciteit nodig. Daarnaast nam de vraag vanuit de markt toe om PMD (plastic, metaal, drankenkartons) gezamenlijk in te zamelen en later uit te sorteren. Prezero verwerkt het PMD van bijna 70% van alle Nederlandse gemeenten.

Sinds 2015 zijn gemeenten ‘keten-regisseur’ over plastic verpakkingsafval uit huishoudens. Tot 2014 zorgden de producenten nog voor de sortering, waarbij 75% sorteerrendement werd gerealiseerd. Toen werden de gemeenten nog betaald voor de ingezamelde tonnen, maar dat was geen prikkel om goed te sorteren. Nu worden de gemeenten betaald op basis van de tonnen die daadwerkelijk naar recyclebedrijven gaan, dus op output. Prezero zette bij de aanbesteding van gemeenten voor PMD in op 90% hergebruik van plastic afval.

Scheidingsfabriek

Directeur Operations van Prezero Nederland vertelt: “We hebben onze nek wel uitgestoken met deze ambitie, maar we waren ervan overtuigd dat het mogelijk was. Dat betekende wel dat we in een zeer kort tijdsbestek drie investeringen moesten doen. Ten eerste in het verhogen van het sorteerrendement van kunststoffen naar 90%. Ten tweede in het vergroten van de verwerkingscapaciteit van 30 kiloton naar 100 kiloton per jaar. En ten derde door het toevoegen van sorteerinstallaties voor blik en drankkartons. Een optimalisatie én een uitbreiding van de bestaande installatie voor kunststof verpakkingsafval in Rotterdam.”

Spaghetti

De fabriek oogt als een grote spaghetti van transportbanden voor verschillende afvalstromen. Het PMD-afval gaat er ongesorteerd in en mondt na allerlei sorteertechnieken in negen monostromen uit: plastic folies, flacons, PET-flessen en -bakjes, sausverpakkingen, overig plastic, drankenkartons en blikjes. De resterende 10% wordt ingezet als brandstof voor het opwekken van duurzame energie. Directeur Operations van Prezero Nederland legt uit waarom het belangrijk is om deze soorten afval te scheiden: “Wij geloven in de circulaire economie en gaan voor hoogwaardige recycling. Dus voor een optimaal hergebruik als grondstof of als nieuw product. Voor iedere stroom afval hebben we gekeken welke hergebruikmogelijkheden er zijn en welke verwerkers daarbij passen. Van drankenkartons worden bijvoorbeeld tissues en keukenpapier gemaakt. Kwaliteit is dan van groot belang, ook voor de recyclers. Wij voldoen per monostroom aan de hoogste kwaliteitseisen.”

“Wil je dit soort investeringen in innovatie kunnen doen, dan heb je daar kapitaal voor nodig. MIA\Vamil heeft ons absoluut geholpen bij het realiseren van een verbeterd sorteerrendement en het uitbreiden van de sorteerinstallatie voor blik en drankenkartons. We moesten deze uitbreiding in heel korte tijd realiseren en dat is gelukt. Het is een prachtige installatie, met de modernste technologie”, aldus een trotse Freek Bakker. “Hiermee kunnen we zorgen dat ook de generaties na ons over voldoende grondstoffen beschikken.”

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!