SUEZ sorteer installatie PMD

Publicatie: 26 mrt 2015 | Update: 23 mrt 2023
Status: Breiden uit

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

Een prachtige installatie voor het sorteren van PMD door SUEZ, met de modernste technologie.

In 2015 investeerden SUEZ in een grote aanpassing en uitbreiding van de scheidingsfabriek voor kunststof verpakkingsafval in Rotterdam. Vanwege de raamovereenkomst Verpakkingen, waarbij er een vergoeding aan gemeenten wordt gegeven voor het gescheiden inzamelen van Plastic verpakkingen was het volume van kunststof verpakkingsafval uit huishoudens gestegen. Hierdoor was er meer verwerkingscapaciteit nodig. Daarnaast nam de vraag vanuit de markt toe om PMD (plastic, metaal, drankenkartons) gezamenlijk in te zamelen en later uit te sorteren. Prezero verwerkt het PMD van bijna 70% van alle Nederlandse gemeenten.

Sinds 2015 zijn gemeenten ‘keten-regisseur’ over plastic verpakkingsafval uit huishoudens. Tot 2014 zorgden de producenten nog voor de sortering, waarbij 75% sorteerrendement werd gerealiseerd. Toen werden de gemeenten nog betaald voor de ingezamelde tonnen, maar dat was geen prikkel om goed te sorteren. Nu worden de gemeenten betaald op basis van de tonnen die daadwerkelijk naar recyclebedrijven gaan, dus op output. Prezero zette bij de aanbesteding van gemeenten voor PMD in op 90% hergebruik van plastic afval.

Scheidingsfabriek

Directeur Operations van Prezero Nederland vertelt dat ze hun nek hebben uitgestoken met deze ambitie, maar ze waren ervan overtuigd dat het mogelijk was. Dat betekende wel dat ze in een zeer kort tijdsbestek drie investeringen moesten doen. Ten eerste in het verhogen van het sorteerrendement van kunststoffen naar 90%. Ten tweede in het vergroten van de verwerkingscapaciteit van 30 kiloton naar 100 kiloton per jaar. En ten derde door het toevoegen van sorteerinstallaties voor blik en drankkartons. Een optimalisatie én een uitbreiding van de bestaande installatie voor kunststof verpakkingsafval in Rotterdam.

Spaghetti

De fabriek oogt als een grote spaghetti van transportbanden voor verschillende afvalstromen. Het PMD-afval gaat er ongesorteerd in en mondt na allerlei sorteertechnieken in negen monostromen uit: plastic folies, flacons, PET-flessen en -bakjes, sausverpakkingen, overig plastic, drankenkartons en blikjes. De resterende 10% wordt ingezet als brandstof voor het opwekken van duurzame energie. Directeur Operations van Prezero Nederland legt uit waarom het belangrijk is om deze soorten afval te scheiden. Zij geloven in de circulaire economie en gaan voor hoogwaardige recycling. Dus voor een optimaal hergebruik als grondstof of als nieuw product. Voor iedere stroom afval hebben ze gekeken welke hergebruikmogelijkheden er zijn en welke verwerkers daarbij passen. Van drankenkartons worden bijvoorbeeld tissues en keukenpapier gemaakt. Kwaliteit is dan van groot belang, ook voor de recyclers. Zij voldoen per monostroom aan de hoogste kwaliteitseisen.

Wil je dit soort investeringen in innovatie kunnen doen, dan heb je daar kapitaal voor nodig. MIA\Vamil heeft hun absoluut geholpen bij het realiseren van een verbeterd sorteerrendement en het uitbreiden van de sorteerinstallatie voor blik en drankenkartons. Ze moesten deze uitbreiding in heel korte tijd realiseren en dat is gelukt. Het is een prachtige installatie, met de modernste technologie. Hiermee kunnen ze zorgen dat ook de generaties na hun over voldoende grondstoffen beschikken.

Overname sorteerinstallatie door N+P Group

N+P Group (N+P) heeft in 2021 aangekondigd dat N+P Production Holding Netherlands BV (NPPH) een bindende overeenkomst is aangegaan voor de overname van de Light Weight verpakkingssorteerinstallatie in Rotterdam van PreZero Netherlands.

De fabriek sorteert ongeveer 110.000 ton lichtgewicht verpakkingen (LWP) per jaar en is daarmee een van de grootste sorteerinstallaties van Nederland. Het terrein van 70.000 m² is strategisch gelegen in de Rotterdamse haven en heeft directe toegang tot een eigen kade. De overname weerspiegelt het vertrouwen van N+P in het managementteam van de site en de aanzienlijke synergieën die het ziet tussen de bestaande activiteiten en Subcoal, N+P’s gepatenteerde van afval afgeleide alternatieve brandstof .

Deze overeenkomst is in lijn met de bedrijfsstrategie van N+P om zich te concentreren op het koolstofvrij maken van industrieën en biedt een groot potentieel voor verdere investeringen om de site uit te breiden en verticaal te integreren met Subcoal-productie. Ze zijn ervan overtuigd dat ze met de acquisitie van het Rotterdamse terrein zeer goed gepositioneerd zijn voor verdere groei en ze zullen actief op zoek gaan naar verdere acquisitiemogelijkheden op de Europese markt.

De CEO van PreZero Nederland is erg trots op alles wat ze op het gebied van huishoudplastic hebben gerealiseerd in de sorteerfabriek in Rotterdam. Daarom was het voor hen belangrijk om de plant te verkopen aan een koper met ambitie. Een koper die de activiteiten op de locatie verder wil uitbreiden. N+P is een bedrijf dat dit doet. Daarom hebben ze een weloverwogen keuze gemaakt voor N+P. Bij N+P zijn zowel de fabriek als de medewerkers in zeer goede handen.

N+P wil de komende vijf jaar het aantal productievestigingen dat zij exploiteert aanzienlijk uitbreiden. Verdere aspecten worden binnenkort bekend gemaakt. Parallel aan een snelle uitbreiding van fabrieken, streeft N+P er ook naar om de legacy-activiteiten van het overbruggen van afval naar waarde te laten groeien: handel in grondstoffen voor afval naar energie en ontwikkeling en levering van alternatieve grondstoffen , waarin de N+P Group bijna 30 Jarenlange ervaring.

Deze deal is onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!