Metaal

Metalen zijn optimaal te recyclen, voor 100% en oneindig.

Koper, oud ijzer, zink, lood, aluminium, roestvrijstaal, door de goede recyclebaarheid levert metaal sinds jaar en dag geld op.

Nadat de metalen zijn opgehaald worden ze gesorteerd. Een grote kraan verplaatst de verschillende soorten naar hun eigen sorteervak. Bij kleinere objecten kan dit ook handmatig worden gedaan. De verschillende soorten zoals, staal, koper, lood en aluminium worden van elkaar gescheiden om ze zo goed mogelijk opnieuw in te kunnen zetten. Dit alles onder toeziend oog van de Metaalrecycling Federatie die het metaalbedrijf heeft gecertificeerd met het MRF-keurmerk.

Hoe wordt metaal gerecycled?

Als eerst wordt gekeken naar de mogelijkheid om een voorwerp van metaal in zijn geheel her te gebruiken. Bijvoorbeeld een metalen balk die nog in goede staat is om te gebruiken in de bouw. Wanneer dit niet mogelijk is wordt het metaal gescheiden aangeleverd aan de hoogovens waar het wordt omgesmolten om er weer nieuwe producten van te maken.

Ferro versus Non-Ferro

Ferrometalen zijn die materialen waarbij ijzer het voornaamste bestanddeel vormt. Hierdoor roesten ze zijn ze magnetisch. Kobalt, nikkel en gadolinium worden ook tot de ferrometalen gerekend. Alle overige metalen worden tot de non-ferrometalen gerekend. Ferrometalen komen wijdverspreid voor en dat geeft aanleiding geeft tot een groot aantal (technische) toepassingen. De economische waarde wordt bij de ferrometalen dus vooral door de kwantiteit bepaald. Bij non-ferrometalen wordt de waarde juist bepaald door de kwaliteit, omdat ze veel minder voorkomen, met uitzondering van aluminium. In bij recycling is het onderscheid tussen de ferrometalen enerzijds en de non-ferrometalen anderzijds belangrijk want met behulp van magneten wordt namelijk het nasorteren ervan bereikt.

 

Substantiële milieuwinst

 

De Metaal Recycling Federatie (MRF) heeft onderzoeksbureau CE Delft in 2021 onderzoek laten verrichten naar de inzameling van schroot in Nederland, inzet als secundaire grondstof en de hoeveelheid CO2 die met recycling wordt vermeden ten opzichte van de inzet van ertsen. CE Delft heeft vastgesteld dat de Nederlandse metaalrecyclingsector zorgt voor het vermijden van 14.400 kiloton CO2. Dit is zeven procent van de totale CO2-emissie in Nederland. Ook als Nederlands schroot buiten de EU wordt verwerkt, is de CO2-reductie nog steeds aanzienlijk in vergelijking met productie op basis van primaire grondstoffen.

In Nederland wordt drie keer zoveel schroot ingezameld als binnen Nederland kan worden ingezet als grondstof door Nederlandse smelterijen en gieterijen. Daarom wordt een deel van de secundaire grondstoffen geëxporteerd naar landen binnen en buiten de EU. Export is dus onvermijdelijk en belangrijk in een circulaire economie. Recycling bespaart immers per definitie kostbare primaire grondstoffen, de verwerking vergt minder energie en leidt tot minder CO2-emissie dan die van primaire grondstoffen. Bovendien worden door recycling de schadelijke gevolgen van de mijnbouw vermeden.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!