Sorteren

Wat is het doel van afval scheiden? En wat is beter, met de hand of door sorteermachines?

Afval wordt gescheiden met het doel het her te gebruiken en/of te recyclen. Hierbij is het van belang dat de kwaliteit van het afval zo veel mogelijk wordt behouden, zodat het geschikt is voor recycling. Daarnaast wordt afval scheiden vanuit de overheid gestimuleerd met het doel om in 2050 een volledige circulaire economie te hebben gerealiseerd. In een circulaire economie bestaat er geen ‘afval’ meer en wordt alles hergebruikt, gerecycled, of krijgt een nieuwe functie. In 2025 wil de EU al minimaal 50 procent van het plastic hergebruiken. Om afval scheiden te stimuleren zijn bedrijven verplicht al hun afvalstoffen gescheiden in te zamelen. Tenminste, zolang dat redelijkerwijs van hen kan worden gevraagd.

Afval scheiden bij de bron

Wanneer afval direct gescheiden wordt ingezameld, wordt het ook wel ‘bronscheiding’ of ‘scheiden bij de bron’ genoemd. Dit is het afval scheiden dat we allemaal kennen. Restafval gaat in de restafvalcontainer, papier in de papierbak en etensresten bij het gft of organisch afval. Bij bronscheiding gaat het vooral om het inzamelen van bruikbare grondstoffen, die anders verloren zouden gaan.

Wat is nascheiding?

Bij nascheiding wordt al het afval in één container ingezameld, namelijk bij het restafval. Dit afval wordt vervolgens in een fabriek gescheiden. Hightech machines halen in dit geval zoveel mogelijk herbruikbare afvaldelen uit het restafval. Nascheiding wordt vooral ingezet bij PMD afval, waarbij plastic verpakkingen, blik en lege drinkpakken uit de afvalmix worden gehaald. Ook op deze manier zorg je ervoor dat de waardevolle materialen behouden worden en kunnen worden gerecycled in plaats van te worden verbrand. Een ander voordeel van nascheiding is dat je niet meer hoeft na te denken over waar je je afval moet weggooien. Het is dus een stuk makkelijker dan wanneer je met je wegwerpbekertje in je hand staat te twijfelen tussen drie verschillende prullenbakken.

Huidige status

Het nadeel van nascheiding is dat andere waardevolle afvalstromen zoals organisch afval en papier en karton verloren gaan, omdat ze in het restafval te vervuild raken voor recycling.

Op technisch niveau is de nascheiding van restafval dus zeker mogelijk. Toch blijven er wel wat twijfels bestaan over de kwaliteit van de grondstoffen die overblijven na de nascheiding. In Nederland zijn er relatief weinig nascheidingsinstallaties en er zijn ook geen grote plannen om installaties bij te bouwen.

Toch zijn er het afgelopen jaar wel een aantal gemeentes overgestapt van bronscheiding naar nascheiding. Onder andere de gemeentes Rotterdam en Leiderdorp realiseren de nascheiding van PMD uit het restafval voor hun bewoners. De vraag die hierdoor ontstaat is, waarom zou je nog moeilijk doen om plastic, blik en drinkpakken in te zamelen in aparte containers en zakken wanneer machines dit ook kunnen?

Wat is beter? Bronscheiding of nascheiding?

Zowel bronscheiding als nascheiding hebben voor- en nadelen. Op dit moment is het daarom het beste om ze niet tegenover elkaar zetten, om te kiezen voor het één of het ander, maar om ze als aanvulling op elkaar te zien. In veel bedrijven is bronscheiding de meest effectieve en goedkope manier om afval te scheiden. Maar voor bedrijven waar dit minder goed blijkt te werken kan nascheiding een goede oplossing zijn. Ook wordt nascheiding in sommige gevallen na bronscheiding alsnog ingezet, om zoveel mogelijk grondstoffen uit het restafval te halen. Deze combinatie zorgt voor de minste grondstofverspilling.​

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!