In Amsterdam stoppen ze met de gescheiden inzameling van plastic afval.

In 2021 verdwijnen de oranje containers voor plastic en drankkartons. Amsterdammers die nu thuis het plastic scheiden, kunnen zich die moeite besparen.

Het scheiden van plastic wil het stadsbestuur helemaal overlaten aan de sorteermachine waar het Amsterdamse afvalbedrijf AEB sinds 2017 over beschikt.

Vervuiling

De scheidingsinstallatie van AEB levert volgens de wethouders meer milieuwinst op dan ‘bronscheiding’ door Amsterdammers thuis. De machine haalt niet alleen veel meer plastics uit het vuilnis, de samenstelling is ook constant. De inhoud van de plasticcontainers wordt daarentegen onbruikbaar als mensen er ander afval tussen stoppen. Uit ‘sorteeranalyses’ van dit jaar blijkt dat het in Amsterdam ingezamelde plastic niet bepaald goed gescheiden wordt. Het verschilde per buurt, maar er zaten voor 20 tot 30 procent vervuiling en ‘stoorstoffen’ in, dus afval dat eigenlijk in een andere bak thuishoort. De gemeente concludeert daaruit dat bronscheiding in Amsterdam een zware dobber gaat worden. Volgens de afspraken met het bedrijfsleven over het afval mag het ingezamelde plastic hooguit voor 15 procent uit stoorstoffen bestaan.

Daar komt bij dat de kosten hoger uitvallen als Amsterdam er twee afvalsystemen tegelijk op nahoudt – bronscheiding via aparte bakken op straat en ‘nascheiding’ door de scheidingsinstallatie. Door nieuwe afspraken met alle gemeenten samen lijkt het erop dat ze moeten kiezen voor bronscheiding of nascheiding.

AEB

Toch verrast de snelle keuze voor de scheidingsmachine van AEB. Die worstelde jarenlang met kinderziektes waardoor de opbrengst aan schone grondstoffen ver achterblijft bij de verwachtingen. Ook was er zo weinig vraag naar gescheiden reststromen dat veel materialen alsnog werden verbrand, al gold dat niet voor plastic folies.

De achterblijvende resultaten van de 35 miljoen euro kostende machine speelden ook een rol bij de financiële problemen die AEB deze zomer aan de rand van de afgrond brachten. Terwijl de stad er juist op aanstuurt om het afvalbedrijf te verkopen, lijkt de consequentie van de keuze voor nascheiding dat Amsterdam in elk geval als klant verbonden blijft aan AEB. Maar volgens de gemeente is dat geen automatisme want er is in Nederland meer nascheidingscapaciteit dan bij AEB alleen.

Ingezonden door

Gerelateerd