Voor niet gescheiden gft-afval, kunststof, drankenkartons en metaal is nascheiding door Omrin in Friesland goedkoper en efficiënter.

Op Ecopark de Wierde komt dit afval in de scheidings- en bewerkingsinstallatie. Hightech machines halen zoveel mogelijk herbruikbare afvaldeeltjes uit deze afvalmix. Dit gebeurt bijna volledig automatisch.

Recycling en biogas

Herbruikbare grondstoffen die we uit het afval halen, leveren we aan de verwerkende industrie. Deze maken er bijvoorbeeld nieuwe producten van. Zo maken we van het gerecycelde plastic nieuwe afvalcontainers. Een mooi voorbeeld van het sluiten van kringlopen! Organisch afval komt in onze vergistingsinstallatie terecht. Hiervan produceren we groengas. Omrin haalt jaarlijks 15 kg kunststof per inwoner uit het restafval (peiljaar 2019). Dit is twee keer zoveel als het landelijke gemiddelde!

Omrin is inzamelaar en verwerker van afval. De inzameling doen we voor ruim 175.000 huishoudens in 12 Friese gemeenten, 4 Groningse en ruim 8.500 bedrijven en instellingen. Wij verwerken het huishoudelijk afval van bijna 800.000 huishoudens in 18 Friese gemeenten, 2 Groningse gemeenten, 6 Noord-Veluwse gemeenten en 6 Zuid-Hollandse gemeenten en vele bedrijven. Omrin zet alles op alles om uit afval zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen en duurzame energie te produceren. Passie voor het sluiten van kringlopen en daarin voorop lopen als netwerker in de verschillende productketens.

De naam ‘Omrin’, Fries voor ‘Kringloop’, sluit al prima aan bij de uitdagingen waarvoor wij ons als samenleving en onderneming gesteld zien. Samen halen we alles eruit.

Ingezonden door

Gerelateerd