Nascheiding PMD uit Restafval bij AVR

Publicatie: 21 mei 2019 | Update: 28 apr 2023
Status: Zijn gestart

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

Na 10 jaar denken en praten bij AVR wordt uit restafval eerst het PMD gehaald voordat het wordt verbrand. AVR spreekt van een geleidelijke ontwikkeling. Ze zijn simpel begonnen door zich te concentreren op de 2D- en 3D-verpakkingen. Geleidelijk voeren ze de doorzet op naar 29 ton per uur. De ambities van AVR reiken verder dan alleen nascheiden. Ook in de opwerking van de afgescheiden verpakkingen wil ze een rol gaan spelen.

AVR gelooft in nascheiden

Technologie vormt het hart van het bedrijf, en vandaar dat in de visie van AVR mechanisch nascheiden de toekomst heeft. Elke evolutie is ontstaan door voortschrijdende kennis en technieken, vindt Yves Luca die om die reden denkt dat op termijn nascheiding zal gaan winnen van bronscheiding. Huishoudens scheiden hun afval niet allemaal even toegewijd en in binnenstedelijk gebied is scheiden vaak onmogelijk. Doordat het scheidingsproces steeds verbetert, kan er meer restafval verwerkt worden, waardoor de kostprijs daalt. Ook schaarste aan arbeid is voor AVR een reden om voor nascheiding te kiezen.

Ook meer gemeenten dan voorheen nemen nascheiding serieus. Nu krijgt AVR het restafval van Rotterdam, Den Haag, Leiden en deels van de gemeente Utrecht. Enkele Zeeuwse gemeenten volgen in 2020. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) onderzoeken op dit moment via een marktconsultatie de mogelijkheden en ook Nieuwegein ziet om naar nascheiding nadat begin dit jaar een plan voor omgekeerd inzamelen is weggestemd.

Oplopend resultaat

De nascheidingsinstallatie bestaat uit twee vrijwel identieke lijnen die samen jaarlijks uit 430 kton restafval drie fracties halen: folies, drankpakken en een 3D-fractie van voornamelijk plastic flessen en bakjes. Vooraf worden ook metalen uit de stroom gesorteerd, maar deze worden later terug in het proces geleid om uit de bodemassen te worden gezuiverd. De 3D-fractie wordt naar een Duitse afnemer gebracht die het verder sorteert en opwerkt. AVR onderzoekt of ze de uitgesorteerde kunststoffen in de toekomst zelf gaat opwerken.

Essentieel punt is de financiering door het Afvalfonds Verpakkingen, waarmee AVR een contract voor tien jaar heeft gesloten. De langjarige vergoeding van het fonds, vergelijkbaar met die voor bronscheiding kunststoffen, en de voorkeur voor nascheiding van een aantal gemeenten die het restafval al bij AVR laten verwerken gaf de doorslag om met de bouw van de eerste lijn te beginnen. Op 5 december 2018 leverde leverancier Banzo na ruim een jaar bouwen de eerste lijn van de scheidingsinstallatie op met een capaciteit van ruim 200 kton per jaar. Het restafval uit Leiden, Den Haag en een deel uit Utrecht gaat over de lijn heen. Utrecht ziet het als proef voor het restafval uit wijken waar bronscheiding niet mogelijk is. De tweede lijn draait op het restafval van Rotterdam dat uiteindelijk ook besloot te kiezen voor nascheiding. Die keuze lijkt nogal absoluut. Waar gemeenten als Utrecht en Den Haag ook nog bronscheiding in stand houden, lijkt Rotterdam volledig in te gaan zetten op nascheiding. Via bronscheiding wordt nu ongeveer 2 procent van de 36 kilo pmd uit het restafval gehouden. Via nascheiding zal dat minimaal 70 procent moeten zijn en AVR wil eigenlijk naar 90 procent.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!