Vereniging Herwinning Textiel timmert hard aan de weg

Publicatie: 9 okt 2020 | Update: 26 mei 2023

Contact opnemen

Wil je meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op via onderstaande knop.

De Vereniging Herwinning Textiel (VHT) mengt zich proactief tussen de beleidsmakers en producenten in. Immers, de houdbaarheid van de huidige mainstream textielproductie valt nog maar nauwelijks te passen binnen alle duurzame doelstellingen in de wereld. ‘Fast fashion’ leidt, in combinatie met de Europese verplichting om in 2025 alle textiel uit het huishoudelijk afval te scheiden, tot een verdere toename van de hoeveelheid ingezameld textiel. Naar verwachting daalt hierdoor de kwaliteit van textielproducten verder in de stroom.

Nationaal beleid

In zijn Beleidsnota Circulair Textiel nodigt het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de ketenpartners uit de Nederlandse textielsector uit om hun bijdrage te leveren aan de implementatie de beleidsdoelstellingen. Als brancheorganisatie voor de Nederlandse textielherwinningsector gaat de VHT graag op deze uitnodiging in.

Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) wordt door de Vereniging Herwinning Textiel (VHT) gezien als brug tussen de ontwerp- en verwerkingsfase aan het einde van de levensduur van het textiel. UPV dient zowel het bestaande systeem van hergebruik te ondersteunen, als een vraag naar gerecyclede vezels te creëren door middel van tariefdifferentiatie.

De UPV moet niet uitsluitend betrekking hebben op gebruikt textiel, zoals kleding en huishoudelijk textiel, maar ook op gebruikte schoenen, aangezien deze in de regel via dezelfde kanalen ingezameld worden. De VHT adviseert in haar recent gepubliceerde standpuntnota een UPV-systeem met tariefdifferentiatie. Een lager tarief kan dan in de volgende gevallen gelden:

  • Wanneer het op de Nederlandse markt gebrachte textiel geschikt is voor langdurig (her)gebruik en/of gerecyclede textiele vezels/materiaal bevat die kwalitatief hoogstaand zijn en aan het einde van de levensduur geschikt blijven voor recycling;
  • Wanneer het ontwerp de recyclebaarheid aan het einde van de levensduur van het textiel artikel bevordert.

De UPV moet voorzien in een aanpak van het ketendeficit in de textielketen en ervoor zorgen dat het huidige inzamel- en sorteersysteem kan uitbreiden en zichzelf kan blijven ondersteunen. Hiervoor moeten niet alleen de inzamel- en sorteerkosten blijven worden gedekt, maar dient de ontwikkeling van nieuwe markten en innovatie gestimuleerd te worden.

De VHT dringt verder aan

Onder andere met de wensen:

  • Vaststelling van (EU) geharmoniseerde normen voor hergebruik en recycling van textiel. Zij stelt dat gemiddeld tachtig procent van het ingezameld textiel aantoonbaar dient te worden hergebruikt, waarvan vijftig procent als het oorspronkelijk product (tweedehands) en het overig deel als materiaal, inclusief toepassingen voor mechanische recyclede vezels en circulaire vezel-tot-vezel toepassingen;
  • Harmonisatie binnen de EU van de definities van hergebruik, recycling (up- and downcycling) en einde afvalfase;
  • Een UPV-fondsbestuur, waarin de gremia vertegenwoordigd zijn die de dynamische marktbalans waarborgen.
Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Schrijf je in voor de Recycling Nederland nieuwsbrief!

Voeg je toe aan onze maillijst en ontvang Recycling Nederland nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen ons team.

Wordt onderdeel van de wereld van Recycling Nederland en draag bij met een positieve sociale impact in de maatschappij!  

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!